Spotkanie sieciujące

Spotkanie sieciujące

W dniach 28-30 października br. na trasie: Malbork-Kwidzyn-Gniew w ramach projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’ odbyło się pierwsze spotkanie pracowników kultury i turystyki z Polski oraz z Obwodu Kaliningradzkiego w którym udział wzięły 22 osoby reprezentujące: Partnerów projektu, zamki i muzea, punkty informacji turystycznej, przewodników turystycznych, organizacje pozarządowe, z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, Obwodu Kaliningradzkiego. Program wizyty w Polsce zawierał m.in. zwiedzanie zamków z audioprzewodnikiem (wady i zalety takiego rozwiązania dla turystów); warsztaty praktyczne p.t. „Turystyka a obsługa przewodnicka” (etyka pracy przewodnika turystycznego, czy przewodnik może wpływać na atrakcyjność miejsca, prezentacja technik przekazywania wiedzy dla turystów);  warsztaty praktyczne p.t. „Pracownicy historycy, czyli jak zrobić dobrą rekonstrukcję” (czy rekonstrukcje historyczne są historyczne?, czy grupy rekonstrukcyjne mogą pełnić rolę kulturotwórczą?, różne rodzaje – techniki organizacji rekonstrukcji, tworzenie artefaktów dla potrzeb rekonstrukcji historycznej, odtwarzanie określonych zbiorowości ludzkich, inscenizacje, rekonstrukcje, uczestnicy rekonstrukcji historycznych). Wszystkie spotkania odbyły się w gotyckich murach zamków w Malborku, Kwidzynie, Gniewie.

: 20 osób reprezentujących : Partnerów polskich i rosyjskich Programu Polska-Rosja, zamki, muzea, punkty IT, centra kultury, grupy rekonstrukcyjne, szkoły, władze samorządowe, organizacje pozarządowe

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

Tablice

Tablice

W końcu października w ramach projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’ na terenie Warmii i Mazur, Pomorza oraz Powiśla  zostało ustawionych 15 tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji”. Tablice przedstawiają zamki położone w Polsce (Bytów, Lębork, Człuchów, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn) oraz zamki i fortyfikacje położone w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (fortyfikacje obronne Kaliningradu, Fort 11/Kaliningrad, Fort 5/Kaliningrad, zamek Schaaken/Niekrasowo w powiecie Guriewsk, zamek Waldau/Nizowje w powiecie Guriewsk, zamek Insterburg/Czerniachowsk, zamek Georgenburg/Majowka w powiecie Czerniachowsk, zamek Tapiau/Gwardiejsk).

Tablice zostały ustawione w centrach miast, w pobliżu zamków lub innych obiektów turystycznych.

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

Pierwsza gra

Pierwsza gra

W dniu 22 października br. w Olsztynie w ramach projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’ odbyła się pierwsza gra historyczna pn. „M. Kopernik – wybitny mieszkaniec Warmii i Mazur” w której udział wzięły 43 osoby z Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Byli to przedstawiciele: Partnerów projektu, NGO Szturwał z Kaliningradu, Kaliningradzkiej Szkoły Przetwórstwa Rybnego, Kierunku Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Klubu Rowerzystów PTTK 4R Kaliningrad. Uczestnicy gry zostali podzieleni na trzy polsko-rosyjskie zespoły, każdy otrzymał kartę gry.  Nagrodami w grze były magnesy oraz breloki prezentujące wybitne postacie i zabytki regionu Warmii i Mazur.

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

Pieśni polskie i węgierskie – Ferdynanda Gregoroviusa, audiobook

Zapraszamy do odsłuchania audiobooka z zapisem wierszy „Pieśni polskie i węgierskie” Ferdynanda Gregoroviusa. Jest to zbiór szesnastu wierszy pisanych ku czci Węgrów i Polaków walczących o wolność i niezawisłość swych ojczyzn w dobie powstań narodowych wzniecanych na fali europejskiej Wiosny Ludów.

Pierwsze wydanie utworów, pisane gotykiem w języku niemieckim, ukazało się w 1849 roku, w czasie upadającego powstania. Następne, trójjęzyczne wydanie, przetłumaczone na język polski i węgierski opublikowane zostało z inicjatywy  Stowarzyszenia Miłośników Rusi nad Łyną w 2015 roku  tj. 166 lat po pierwodruku. Nowe wydanie, opatrzone wstępem wybitnych historyków, prof. Janusza Jasińskiego i prof. Istvána Kovácsa, zilustrowane rycinami z epoki, wzbudziło wielkie zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech i w Niemczech.

Więcej informacji na ten temat, a także audiobook w wersji polskiej, niemieckiej i węgierskiej w formacie mp3 znajduje się pod adresem:

Wersja węgierska | Wersja polska | Wersja niemiecka

 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia 06.04.2016

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia

I Zamawiający:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, tel./fax. 89 535 32 76, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia – organizacji założonej przez jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

III Zakres prac Wykonawcy na rzecz Zamawiającego obejmuje:

 1. obsługę rozliczeń finansowo-podatkowych;
 2. przedmiotowe urządzenia na rzecz Zamawiającego pod względem formalnym i materialnym oraz terminowo, zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. prowadzenie spraw kadrowych jednego pracownika Zamawiającego, zatrudnionego na umowę o pracę

IV Termin realizacji:

do 15 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2020 r.

V Sposób przygotowania oferty:

 1. W wypełnionym formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia

VI Termin i miejsce złożenia oferty i ich ocena:

 1. Pisemną ofertę (skan podpisanej oferty) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 14 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Izabela Narożniak, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
 7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania na wskazany adres poczty elektronicznej w ofertach Wykonawców.

 

Z poważaniem

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Załączniki

 

Rozstrzygnięcie

Informuję, że została wybrana oferta firmy: Doradztwo Finansowo-Podatkowe Maria Szołkiewicz – Wach i Córka, ul. Żeromskiego 24N/2, Olsztyn, która zaproponowała ceną 30 240,00 zł brutto, co miesięcznie stanowi 630,00 zł. brutto.

Izabela Narożniak
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Olsztyn, 15.04.2016