Gniew

Gniew

HISTORIA

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie dołożył wielu starań, aby ostatecznie w 1283 roku objąć swym władaniem ziemię gniewską, pierwszą swą posiadłość na lewym brzegu Wisły. Lokowane na prawie chełmińskim w 1297 roku miasto stanęło u boku Zamku typu konwentualnego, którego bryła wraz z kościołem świętego Mikołaja do dziś stanową charakterystyczną dominantę panoramy południowej Gniewu.

3aZamek w Gniewie był najpotężniejszą twierdzą Zakonu Krzyżackiego na lewym brzegu Wisły. Zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku był domem komturów krzyżackich, a w czasach polskich siedzibą starostów. W XIX wieku, wielokrotnie przebudowywany (spichlerz, więzienie), ostatecznie spłonął w Wielkim Pożarze w 1921 roku.
W latach 1968-1974 Zakłady Mechanizmów Okrętowych „FAMA” w Gniewie rozpoczęły I etap odbudowy zamku, zakończony ułożeniem stropów nad ostatnią kondygnacją, wykonaniem konstrukcji dachu i jego pokryciem dachówką ceramiczną.

W 1992 roku Urząd Miasta i Gminy w Gniewie w ramach robót publicznych rozpoczął II etap odbudowy zamku, polegający na wykonaniu stropów w skrzydłach zachodnim i wschodnim, adaptacji wnętrz wraz z rekonstrukcją kaplicy oraz zagospodarowaniem turystycznym Wzgórza Zamkowego.

4aOd 2010 r. Wzgórze Zamkowe w Gniewie znajduje się w rękach prywatnych. W murach warowni swoją siedzibę mają m.in.: Fundacja „Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew”, Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Chór „Schola Cantorum Genevensis”, Żółty Regiment Piechoty Gustawa II Adolfa, Chorągiew Husarska Marszałka Województwa Pomorskiego. Na terenie Wzgórza Zamkowego znajduje się też kompleks hotelowo-restauracyjny.

Organizowane tu od 1992 roku spektakle i inscenizacje historyczne oraz turnieje rycerskie sprawiły, że Zamek Gniewski uznawany jest za jeden z głównych ośrodków krzewienia tradycji średniowiecznej w Polsce. Przez cały rok organizowane są tutaj konferencje, zjazdy, sympozja naukowe i bankiety oraz biesiady historyczne. Ponadto zamek organizuje jedno i kilkudniowe pobyty dla zorganizowanych grup młodzieżowych z „żywymi lekcjami historii”.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Zamek Gniew Sp. z o.o., ul. Zamkowa, tel. 58 535 25 37, www.zamek-gniew.pl
Historyczny Park Rozrywki (na terenie zamku: warsztaty rzemieślnicze, strzelnica, katownia, karczma) – czynny od maja do września

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Oddział w Gniewie, ul. Zamkowa 3, tel. 58 535 35 29 (czynne codziennie prócz poniedziałków, od godz. 9.00 do 17.00, po sezonie letnim na zamówienie telefoniczne)

KULTURA
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego, plac Grunwaldzki 16/17, tel. 58 535 25 62 wew. 21, e-mail: biblotekagniew@gmail.com

BAZA NOCLEGOWA
„Zamek Gniew”, Gniew, ul. Zamkowa 3, tel./fax 58 535 38 80,
e-mail: bort@zamek-gniew.pl, zamek@zamek-gniew.pl, www.zamek-gniew.pl
Hotel „Na wzgórzu”, Gniew, ul. Krasickiego 10, tel./fax 58 535 24 45, www.hotel-nawzgorzu.pl
„Pod Abażurem”, Nicponia 6, www.podabazurem.pl
Gościniec Staropolski, Mała Karczma 4, tel. 58 535 15 95, www.malakarczma.com
Gospodarstwo Agroturystyczne „Maciejówka”, Opalenie, ul. J. Czyżewskiego 29, tel. 58 535 18 11, 509 771 970, 502 760 852, www.maciejowka.net
Zajazd „Gniewko”, Rakowiec 108, tel. 58 535 15 27, fax 58 535 13 33, www.gniewko.com.pl
Kwatera E. Dunajska, Gniew, ul. Górny Podmur 3, tel. 58 535 35 55
Kwatera M. Bolek, Gniew, ul. Czyżewskiego 10, tel. 58 535 23 80, 506 180 510
Kwatera J. Milewska, Opalenie, ul. Spacerowa 4, tel. 608 673 013
Pokoje u Danusi, Opalenie, ul. Czyżewskiego 34, tel. 58 535 19 16
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielony Domek”, Pólko 3, tel. 58 535 18 77, 668 134 462
Gospodarstwo Agroturystyczne Roman Rekowski, Półwieś 70, tel. 58 535 15 37, 885 653 234
Gospodarstwo Agroturystyczne Marek Głowala, Opalenie, ul. św. Krzysztofa 36, tel. 58 535 18 80
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Adama”, Opalenie, ul. Ogrodowa 1, tel. 602 756 824
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona dolina”, Opalenie, ul. Warneckiego 9, tel. 668 669 779
Dom wypoczynkowy, Nicponia 64, tel. 608 515 945
Agroturystyka w Pałacu Kończewskich, Mała Karczma 5, tel. 605 736 674

GASTRONOMIA
Restauracja „Kolumnowa”, Gniew, ul. Zamkowa 3, tel./fax 58 535 38 80, www.zamek-gniew.pl
Karczma „Zamkowa”, Gniew, ul. Zamkowa 3, tel. 58 535 25 37, www.zamek-gniew.pl
Kawiarnia „Husarska”, Gniew, ul. Zamkowa 3, tel. 58 535 25 37, www.zamek-gniew.pl
Restauracja „Zamkowa”, Gniew, ul. 27 Stycznia 7, tel. 58 535 23 74
Restauracja „Na wzgórzu”, Gniew, ul. Krasickiego 10, tel. 58 535 24 45, www.hotel-nawzgorzu.pl
Kawiarnia „Marysieńka”, Gniew, ul. Piłsudskiego 10, tel. 58 535 23 24
Bar „Podzamcze”, Gniew, ul. Wiślana 7, tel. 58 535 24 60
Bar „Kociewianka”, Gniew, ul. Kopernika 14, tel. 661 473 059
Pizzeria „CK”, Gniew, ul. 27 Stycznia 2a, tel. 58 535 25 74
Restauracja „Pod Abażurem”, Nicponia 6, tel. 58 535 35 00, www.podabazurem.pl
Bar „Nad Wierzycą”, Nicponia, tel. 500 471 943
Bar „Konkurent”, Pieniążkowo, tel. 608 616 437
Zajazd „Gniewko”, Rakowiec 108, tel. 58 535 15 27, www.gniewko.com.pl
”Maciejówka”, Opalenie, ul. Czyżewskiego 29, tel. 502 760 852

IMPREZY– Turniej Rycerski króla Jana III, Vivat Vasa! – Bitwa dwóch Wazów 1626 r., Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel oraz na zamówienie biesiady historyczne i spektakle

informacje: www.zamek-gniew.pl

Urząd Miasta i Gminy
pl. Grunwaldzki 1, tel. 58 535 22 55
www.gniew.pl

Dzierzgoń

Dzierzgoń

HISTORIA

Budowę zamku krzyżackiego w Dzierzgoniu rozpoczął w 1248 r. mistrz krajowy Heinrich von Wida. Na jego lokalizację wybrano wznoszące się nad okolicą wzgórze, na którym wcześniej istniał pruski gród warowny, chroniący osadę leżącą u jego podnóża. Warownia była siedzibą komtura dzierzgońskiego, który zarazem pełnił funkcję wielkiego szatnego.

W czasach świetności Zakonu Krzyżackiego zamek dzierzgoński uchodził za największy obok Malborka arsenał broni i drugi po Brodnicy, magazyn zbożowy. W dniu 7 lutego 1249 r. po zakończonym pierwszym powstaniu Prusów został podpisany na zamku dzierzgońskim układ zwany „Ugodą Dzierzgońską”. Wydarzenie to odbyło się w obecności legata papieskiego Jakuba z Leodium, późniejszego papieża Urbana IV.

Prawa miejskie Dzierzgoń otrzymał 7 kwietnia 1288 r. z rąk komtura Helwiga von Goldbach.

Podczas wojny polsko – krzyżackiej 1409 – 1411 dzierzgońscy zakonnicy pod wodzą komtura/wielkiego szatnego Albrechta von Schwarzburg wzięli udział w bitwie pod Grunwaldem. Komtur poległ w walce  w dniu 21 lipca 1410 r.

W drodze wojsk polskich na Malbork, król Władysław Jagiełło wkroczył do Dzierzgonia i zatrzymał się w zamku. Tutaj król przyjął delegację miast pruskich, między innymi Elbląga, które złożyły mu hołd wierności. Władzę nad zamkiem Jagiełło przekazał Zbigniewowi z Brzezina, sam zaś  24 lipca wyruszył do Malborka.

W 1411 r. zamek został zdobyty przez  Krzyżaków. Na zamku dzierzgońskim swą funkcję pełniło 42 komturów, wśród nich było wielu późniejszych wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Byli to m. in. Luder z Brunszwiku i Konrad von Wallenrod. Na mocy pokoju toruńskiego w 1466 r. zamek powrócił do Polski, stając się siedzibą starosty i sądu grodzkiego. Urząd ten piastowali członkowie rodu Bażyńskich, później Cemów.

Na podstawie konstytucji sejmowej z 1611 r. funkcja starosty dzierzgońskiego została połączona z urzędem wojewody malborskiego. Odtąd Dzierzgoń stał się starostwem grodzkim. Na zamku, gdzie rezydował regent, odbywały się sądy dla całego województwa.

W 1772 r. w wyniku pierwszego rozbioru  Polski, miasto znalazło się w granicach państwa pruskiego. Do Polski Dzierzgoń powrócił w 1945 r.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
ruiny zamku krzyżackiego z XIII w.
„pomosty Bągarckie” będące pozostałością traktu drewnianego z czasów rzymskich, prawdopodobnie stanowiące element Szlaku Bursztynowego
gotyckie kościoły w Dzierzgoniu, Bągarcie, Jasnej i Żuławce Sztumskiej
XVII – wieczny zespół klasztorny w Dzierzgoniu
ruiny pałacu myśliwskiego w Prakwicach, do którego na polowania przyjeżdżał cesarz Niemiec i król Prus Wilhelm II

KULTURA
Dzierzgoński Dom Kultury (pokoje gościnne), tel. 55 276 26 47, e-mail: dok.dzierzgon@wp.pl,
dok@dzierzgon.pl, www.dokdzierzgon.pl

BAZA NOCLEGOWA
Gospodarstwo Agroturystyczne Jadwiga Sołdaczuk, Budzisz, gm. Dzierzgoń
Gospodarstwo Agroturystyczne Wojciech Sołdaczuk, Budzisz, gm. Dzierzgoń
Dzierzgoński Dom Kultury – pokoje gościnne

GASTRONOMIA
Pizzeria „Prowansalska”, ul. Słowackiego 19, tel. 55 276 01 65
Bar Gastronomiczny „Pierożek”, Plac Wolności 2, tel. 55 276 25 44
Bar „Rożno”, ul. Zawadzkiego 63
Kawiarnia „CARO”, ul. Odrodzenia 4
Bar „Euforia”, ul. Limanowskiego 13
Bar Gastronomiczny „Istambuł” ul. Przemysłowa 1
Lokal Gastronomiczny „STOP”, Żuławka Sztumska

IMPREZY – Dzień Komtura (walki rycerskie), Dni Dzierzgonia, Festiwal Trzech Kultur, Dzierzgońskie Spotkania z Old Jazzem, Electric Night

informacje: www.dokdzierzgon.pl

Urząd Miasta
Plac Wolności 1, tel. 55 276 25 01
www.dzierzgon.pl

Człuchów

Człuchów

HISTORIA

Już w średniowieczu istniała tu dobrze zorganizowana osada, która później, za pierwszych Piastów należała do kasztelani szczycieńskiej. Około 1290 roku okolice Człuchowa zostały nadane przez księcia gdańskiego Mściwoja II wojewodzie kaliskiemu Mikołajowi z Ponieca. W 1312 roku synowie wojewody sprzedali Człuchów Krzyżakom, którzy dostrzegli walory strategiczne wsi i postanowili wybudować tu zamek. Miejsce to było ważne dla Zakonu. Tutaj krzyżowały się szlaki wiodące z Niemiec do Malborka, także duże znaczenie miała bliskość granic z Polską i Pomorzem Zachodnim. Budowa obiektu postępowała szybko i około 1365 roku powstał potężny zamek obronny, drugi tuż po Malborku, w posiadaniu krzyżackim.

Człuchowska fortyfikacja składała się z zamku właściwego zwanego „Wysokim” i podzamczy: zachodniego, północnego, wschodniego. Zamek otoczony był potężnymi murami kamienno-ceglanymi i w okresie swojej świetności posiadał 11 bram oraz 9 baszt (do naszych czasów zachowały się jedynie fragmenty murów podzamcza, mur otaczający dziedziniec zamku oraz śladowe fragmenty dwóch baszt – przy bramie Luizy i Baszta Czarownic). Zamek posiadał również rozbudowany system fos, mosty zwodzone oraz trzy rodzaje lochów, pełniących funkcję wiezienia w czasach krzyżackich.

Dzięki zatrzymującemu się na zamku rycerstwu i oddziałom zaciężnym, Człuchów przekształcił się ze skromnej wsi w większą osadę, której w dniu 19 czerwca 1348 roku wielki mistrz Henryk von Dusemer nadał w Malborku prawa miejskie. Obecność zamku spowodowała, że Człuchów nie posiadał własnych murów obronnych. Z tego powodu miasto było wielokrotnie niszczone i palone. W późniejszych latach król pruski Fryderyk Wilhelm II zezwolił na rozbiórkę zamku, celem odbudowy miasta strawionego pożarami w latach 1786 i 1793. Nie potrafiono tylko rozebrać wieży zamkowej, ze względu na jej wysokość przekształcono ją później na dzwonnicę, po uprzednim dobudowaniu w 1825 roku kościoła ewangelickiego.

Wiek XIX dał miastu drobny przemysł, oświetlenie olejowe, potem gazowe, wreszcie elektryczność, także połączenia drogowe i kolejowe, piętrowe budynki urzędów i instytucji. Człuchów ponownie wrócił do Polski 27 lutego 1945 r. W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo około 60% zabudowy miejskiej. Miasto powoli odzyskiwało swoje dawne znaczenie: brukowano ulice, budowano kamienice, powstawały zakłady, tartaki, szkoły, uruchomiono linię kolejową, zagospodarowano park i jego otoczenie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMACJA TURYSTYCZNA
IT, os. Wazów 1, tel. 59 83 45 366, e-mail: sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Muzeum Regionalne, ul. Kościelna 8, tel. 59 8224403, e-mail: muzeumczl@interia.pl, www.muzeum.czluchow.pl

Kasa biletowa – tel. 660 881 595

Zwiedzanie:
sezon letni: 1.05. – 30.09.
wtorek – niedziela: 10.00 – 18.00
poniedziałek – nieczynne

sezon zimowy: 1.10. – 30.04.
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Muzeum Regionalne – gromadzi zbiory z zakresu archeologii, historii i sztuki zw. z historią i kulturą regionu. W zbiorach biblioteki muzealnej znajdują się m.in. starodruki, mapy i plany miasta. W muzeum czynne są wystawy stałe m.in. „Pradzieje ziemi człuchowskiej”, a także wystawy czasowe.

KULTURA
Miejski Dom Kultury, ul. Traugutta 2, tel. 59 83 411 32, www.mdk.czluchow.pl

BAZA NOCLEGOWA
Pensjonat „Przy Zamku”, ul. Kościelna 4, tel. 59 83 43 349, www.przyzamku.com
Dom Gościnny Biały Dworek, ul. Wojska Polskiego 34, tel. 59 83 42 506, www.bialy-dworek.com
Hotel „Nad Jeziorem”, ul. Szczecińska 13, tel. 59 834 33 30, www.nad-jeziorem.czluchow.pl
Dom Sportowca – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1, tel./fax 59 83 42 553,  www.osir.czluchow.pl
Camping nr 80, ul. Wojska Polskiego 62, tel. 59 83 41 264, www.osir.czluchow.pl
Bursa szkolna, ul. Koszalińska 2a, tel./fax 59 83 43 492, www.bursa.czluchow.net.pl
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Batorego 24, tel. 59 83 42 416
Gościniec „Maria”, pl. Wolności 5, tel. 59 83 41 420
Pokoje przy Restauracji „Stara Kaszarnia”, tel. 787 823 100, 59 83 45 215, www.starakaszarnia.pl
Pokoje gościnne dla kierowców przy bazie PKS, al. Wojska Polskiego 5, tel. 59 83 42 244
Pokoje gościnne „Tanie noclegi u Tadka”, ul. Szczecińska 28, tel. 59 83 46 129, 501 305 669
Pokoje gościnne „U Teresy”, ul. Bema 9, tel. 59 83 412 05, 607 931 875
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, ul. Kusocińskiego 4, tel. 59 83 43 319, 83 43 399, www.pomorska.ohp.pl/549-OSiWCzluchow.html

„Łódzki” Ośrodek Wczasowy, Rychnowy 100, tel. 59 83 23 360, www.lodzki-rychnowy.e-meteor.pl

Apartamenty Canpol, Sieroczyn, tel. 59 834 47 29, www.odejewski.pl/pl/dokumenty/pokoje

GASTRONOMIA

Restauracja „777″, ul. Królewska 1, tel. 59 83 43 711, 509 462 707
Restauracja „Hubertus”, ul. Szczecińska 40, tel. 59 83 41 092
Restauracja „Duet”, ul. Kwiatowa 2, tel. 59 83 43 375
Restauracja „Nad Jeziorem”, ul. Szczecińska 13, tel. 602 104 506
Restauracja „Stara Kaszarnia”, ul. Dworcowa 13, tel. 604 509 947
Pizzeria „Roma”, ul. Rynek 5, tel. 59 83 44 645
Pizzeria „Neapolitana”, ul. Koszalińska, tel. 510 985 910, www.pizza-czluchow.pl
Pizzeria „Don Alberto” ul. Chrobrego 9a, tel. 733 833 333, www.pizzeriadonalberto.pl
Pizzeria „Pesto” ul. Dworcowa 5, tel. 791 571 610
Pizzeria „Fabryka”, ul. Średnia 4, tel. 502 610 603, www.czluchow.pizzeriafabryka.pl
Klub Muzyczny „Cube” ul. Traugutta 2, tel. 602 268 291
Kawiarnia „Cappucino”, ul. Królewska 24, tel. 59 83 42 874, 601 857 187
Kawiarnia „Hoker”, ul. Rynek 8, tel. 59 83 42 474
Restauracja Canpol, Sieroczyn 4a, tel. 59 83 45 327, www.odejewski.pl

IMPREZY – Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, Bieg Tura, Dni Człuchowa, Impresje Piwne, Międzynarodowy Festiwal Boogie, Mistrzostwa Motocrossowe, Lawendowy Jarmark św. Jakuba, Człuchów Rap Night, Człuchowskie Zawody Rowerowe Luiza XC Cup, Człuchowski Turniej Rycerski o Miecz Konrada Wallenroda, Pożegnanie Lata

informacje: www.mdk.czluchow.pl

Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1, tel. 59 83 42 291
www.czluchow.eu

Bytów

Bytów

HISTORIA

Krzyżacy przystąpili do budowy warownego zamku w Bytowie w latach 1398-1405. Na lokację zamku wybrano górujące nad miastem wzgórze o znakomitych naturalnych warunkach obronnych.

Budowla powstała na planie prostokąta o wymiarach 70 m x 50 m. Zamykające prostokątny dziedziniec kamienno – ceglane mury o fundamentach blisko 3 metrowej grubości spięto w narożach wieżą i trzema wysuniętymi basztami. Podejścia do zamku od strony wschodniej bronił system fos, przedzamcze i zwodzony most.

Nowoczesny na owe czasy zamek pełnił m.in. rolę strażnicy granicznej, siedzibę administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego, podążającego do stolicy państwa krzyżackiego w Malborku.

W czasie wojny trzynastoletniej zamek bytowski dostał się w ręce króla polskiego Kazimierz Jagiellończyka, który nadał dożywotnio ziemię bytowską księciu pomorskiemu Gryficie – Erykowi II. W czasach książęcych zamek pełnił m.in. funkcję letniej rezydencji książęcej.

W ciągu stuleci zamek pełnił różnorodne funkcje. Gdy w 1974 roku zakończono prace remontowe w skrzydle wschodnim, znalazła tam swoją siedzibę biblioteka. W 1980 r. oddano do użytku skrzydło południowe i tam zlokalizowano hotel i restaurację. W budowlach skrzydła północnego znalazło swoją siedzibę Muzeum Zachodniokaszubskie.

Dzisiaj bractwa rycerskie organizują pokazy walk rycerskich na zamku przez co pobyt w tym wyjątkowo urokliwym miejscu jest jeszcze bardziej atrakcyjny.

W Bytowie turysta znajdzie czyste środowisko i klimat serdeczności. Ziemia bytowska charakteryzuje się silnie urozmaiconą rzeźbą terenu. Lasy w regionie są magnesem dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek oraz dla myśliwych i zbieraczy runa leśnego.

Dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna stwarza doskonałe warunki dla rozwoju żeglugi na jeziorach oraz spływów kajakowych.

Rezerwaty przyrody i oznakowane piesze szlaki turystyczne podnoszą turystyczną atrakcyjność ziemi bytowskiej. Szczególnie polecane są: szlak rowerowy Miastko – Bytów – Lębork – Łeba; szlak kajakowy rzeką Słupią; szlak spacerowy z Rekowa do Kłączna oraz oznakowane szlaki piesze: niebieski i żółty.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 68 39, e-mail: it@fundacjaparasol.org

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Zamek Bytowski, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 55 12, www.zamekbytowski.pl

Muzeum Zachodniokaszubskie, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 26 23, www.muzeumbytow.pl

MUZEUM – poniedziałek: 10.00 – 16.00 – wstęp bezpłatny

Muzeum zajmuje północne, najstarsze skrzydło zamku zwane Domem Zakonnym oraz dwie przylegające do niego Baszty: Młyńską i Prochową jak również kurtynowy mur obronny.

Zwiedzanie:
poniedziałek: 10.00 – 16.00 – wstęp bezpłatny
(Wstęp bezpłatny wyłącznie na stałą ekspozycję etnograficzną. Całe muzeum dostępne za pełną opłatą)
wtorek – piątek: 10.00 – 18.00 (po sezonie do 16.00)
sobota – niedziela: 10.00 – 18.00 (po sezonie do 16.00)

Wieża dawnego kościoła św. Katarzyny w Bytowie
W obiekcie mieści się Oddział Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego. Oddział ten prezentuje ekspozycje stałe o charakterze historycznym związane z przeszłością miasta Bytowa i historycznej ziemi bytowskiej.
Most kolejowy nad rzeką Borują – most kolejowy, po którym nigdy nie przejechał pociąg
Wybudowany pod koniec XIX wieku nad rzeką Borują wiadukt, miał służyć powstającej linii kolejowej do Miastka. Jednak już po zakończeniu prac poprowadzono tory zaledwie kilkaset metrów od pierwotnych planów. W rezultacie nie przejechał po nim nigdy żaden skład kolejowy. Na filarach mostu widnieją herby Prus, Pomorza, Bytowa oraz niemieckich kolei.
Kościół Św. Jerzego, Cerkiew bizantyjsko-ukraińska
Kościół Św. Jerzego wzniesiony został w latach 1675 – 85 przez miejscowych ewangelików. Do 1859 roku odbywały się tu nabożeństwa w języku kaszubskim. Obecnie jest to cerkiew bizantyjsko-ukraińska, w której można zobaczyć XVII wieczne tabernakulum z cerkwi Surochów (na Podkarpaciu) oraz ikonostas.
Zespół kamienic wielorodzinnych w zabudowie zwartej powstałych w większości u schyłku XIX wieku przy ul. Drzymały

 

KULTURA
Bytowskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 12, tel. 59 822 25 44, www.bck-bytow.pl
Kino Albatros, ul. Wojska Polskiego 12, tel. 59 822 25 44, www.bck-bytow.pl
Bractwo Rycerskie Zastęp Krzyżogryfa, ul. Zamkowa 2, tel. 695 592 407
Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie Oddział w Bytowie, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 55 12

BAZA NOCLEGOWA
Hotel W Zamku**, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 20 94, 822 20 95, www.hotelwzamku.pl
Hotel Dana **, ul. Derdowskiego 1, tel. 59 822 28 47, 59 822 60 47, www.ulanspa.pl
Centrum Ułan SPA, ul. Tartaczna 10, tel. 59 822 66 47, 59 822 32 47, www.ulanspa.pl
Dom Sportowca, ul. Mickiewicza 13, tel. 59 822 26 10, 725 128 755, www.basen-bytow.pl

GASTRONOMIA
Restauracja Jaś Kowalski, ul. Zaułek Drozdowy 3, tel. 59 822 55 04
Restauracja W Zamku, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 20 94, 59 822 20 95
Restauracja Ułan, ul. Tartaczna 10, tel. 59 822 66 47, 59 822 32 47
Restauracja Młyn, ul. Wolności 15, tel. 880 503 503
Restauracja Kaszubianka, ul. Wojska Polskiego 26, tel. 59 822 26 42
Restauracja U Maryli, ul. Wojska Polskiego 12, tel. 513 917 358
Restauracja Nad jeziorem Jeleń, ul. Ośrodek Jeleń 1, tel. 504 577 024, 59 822 65 70
Restauracja Zielone Wzgórza, ul. Świerkowa 1, Mądrzechowo, tel. 607 601 736
Piwnica Pełna Smaku, ul. Derdowskiego 1, tel. 59 821 21 20
Qltura Club, ul. Jana Pawła II 19, tel. 508 058 014
Bar Tonic, ul. Armii Krajowej 7, tel. 59 822 22 20
Bar Gyros, ul. Gdańska 12, tel. 59 822 56 04
Bar Beza, ul. 1-go Maja 4, tel. 504 18 72 57
Bar Döner Express, ul. Dworcowa 17a, tel. 59 822 62 19
Kebab XL, ul. Ogrodowa 3a, tel. 608 277 772
Bar Mały, ul. Wojska Polskiego 40, tel. 59 822 27 16
Kawiarnia Słodka babeczka, ul. Jana Pawła II 7/2, tel. 691 928 941, 663 556 747
Kawiarnia PAUZA, ul. Wojska Polskiego 35c, tel. 790 366 790
Klub Nisza, ul. Zamkowa 2

IMPREZY – Dni Bytowa, Jarmark Pomorski, Festiwal Cassubia Cantat, BytOFFsky Festiwal, Festiwal Piosenki Wschodami Gwiazd, Bytowska Watra, Przegląd Twórczości Kaszubskiej, Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej, spotkania kabaretowe, koncerty i przedstawienia plenerowe, koncerty kameralne z cyklu Muzyka na Zamku

informacje: www.bck-bytow.pl

Urząd Miejski
ul. 1 Maja 15, tel. 59 822 20 11
www.bytow.com.pl