Aktualizacja strony internetowej

Olsztyn, 02.05.2013

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na aktualizację strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl, działania  projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki, zgodnie z umową ILPR.02.01.00-28-006/10-00.

(więcej…)

Rosyjski asystent polskiego koordynatora projektu

 

Ольштын, 25.03.2013г

Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне назначить ответственное лицо  на должность российского  Ассистента  для польского координатора проекта. Ассистент будет помогать польскому координатору проекта  и отвечать за реализацию заданий на территории Калининградской области. Услуга касается реализации проекта «Повышение привлекательности северо-восточной Польши  и Калининградской области путем разработки и продвижения совместных туристических маршрутов». Проект реализован по Программе Приграничного Сотрудничества ЕИСП Литва-Польша- Россия 2007-2013 гг. и  при  финансовой поддержке  Европейского Союза.

(więcej…)

Usługa księgowości

Olsztyn, 16.01.2013

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie księgowości dla działań projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych” realizowanych przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. (więcej…)

Usługa prawna

 

Olsztyn, 10.01. 2013

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu wewnętrznego w zakresie procedur udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tysięcy euro stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę prawną projektunr LPR/010/006 „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 -2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki, zgodnie z umową ILPR.02.01.00-28-006/10-00.

(więcej…)