Została wybrana oferta złożona w dn.03.10.2019 r. przez Doradztwo, Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Rewidentów, Sp z o.o., ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg, NIP 578 001 69 98, na kwotę  11 685,00 zł brutto.