Została wybrana oferta złożona w dn. 09.04.2020 r.  przez Cormo Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, na kwotę        59 040,00 zł brutto.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska