Została wybrana oferta złożona w dn. 30.08.2019 przez Flashing Star mgr inż. Łuksza Ziółek, ul. Wojska Polskiego 2/1, 12-200 Pisz, na kwotę 54 900,00 zł brutto.