Została wybrana oferta złożona w dn.12.09.2019 r. przez Marię Szołkiewicz- Wach i Córka Doradztwo Finansowo-Podatkowe, ul. Abramowskiego 34, 10-241 Olsztyn, na kwotę 14 490,00 zł brutto.