Została wybrana oferta firmy: Biuro Tłumaczeń Technicznych INTEGRA, ul. Dworcowa 58/2, 44-100 Gliwice,                            NIP 648 102 72 91 za kwotę 31,00 zł. brutto  za jedną stronę  tekstu znormalizowanego maszynopisu.