Została wybrana oferta złożona w dn.26.09.2019 r. przez On Studio Sp. z o.o., ul. Kanta 17/106, 10-691 Olsztyn, na kwotę 226,81 zł brutto.