Została wybrana oferta firmy: Studio Siedem Żółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków, za kwotę brutto        10 122,90 zł.