Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie, wydanie oraz dostawę publikacji promocyjnych na temat polsko-rosyjskich publikacji prezentujących produkty turystyczne, w ramach  projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

ogloszenie-1.pdf

SIWZ_Zamki_2020-1.pdf

SIWZ_Zamki_2020

Formularz_ofertowy_zalacznik_ 1_do_SIWZ

Oswiadczenia_zalacznik_2_do_SIWZ

Wykaz_uslug_zalacznik_3_do_SIWZ

Wykaz_osob_zalacznik_4_do_SIWZ

Wzor_zobowiazania_ zalacznik_nr_5_do_SIWZ

Grupa_kapitalowa_zalacznik_6_do_SIWZ

Projekt_umowy_zalacznik_ 7_do_SIWZ

 

Dyrektor Biura Stowarzyszenie

Izabela Narożniak-Jakubowska