Olsztyn: wydanie publikacji promocyjnych (wraz z dostawą) na temat produktów turystycznych łączących Polskę i Obwód Kaliningradzki w ramach projektu nr LPR/010/006 Podniesienie atrakcyjności północno-wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych

Numer ogłoszenia: 501530 – 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

<<< Ogłoszenie >>>

<<< SIWZ >>>

<<< Załącznik DOC >>>

<<< Załącznik PDF >>>

 <<< ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU >>>