Olsztyn, 09.03.2020

Szacowanie wartości zamówienia

 Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” w celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego przebudowy strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl

I  Zakres prac Wykonawcy obejmuje przebudowę aktualnej strony Oferenta w wersji polskiej www.zamkigotyckie.org.pl, jak również dodanie jej wersji angielskiej.

  1. Zakres prac obejmuje:

a. utworzenie archiwalnej kopii serwisu oraz przeniesienie jej na adres zamkigotyckie.org.pl/ archiwalna;

b. uruchomienie szyfrowania SSL dla adresu zamkigotyckie.org.pl;

c. zainstalowanie systemu zarządzania treścią WordPress lub funkcjonalnie równoważnego na hostingu wskazanym przez Zamawiającego;

d. publikację systemu zarządzania treścią pod adresem zamkigotyckie.org.pl

  1. Harmonogram prac: etap  1. wykonanie projektu graficznego portalu z uwzględnieniem spójności z materiałami drukowanymi Oferenta; etap 2. aktualizacja tekstu polskiego oraz tłumaczenie na język angielski; etap 3. wdrożenie systemu zarządzania treścią w wersji polskiej i angielskiej; etap 4. testowanie strony; etap 5. szkolenie administratorów portalu.
  2. W ramach działania zostanie wykonana instalacja oraz konfiguracja modułów pozwalających na:

a. wsparcie dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami World Wide Web Consortium (W3C), WCAG 2.0 AA i ATAG oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

b.umieszczenie interaktywnej mapy z możliwością intuicyjnej edycji oraz dodawania i usuwania elementów, z uwzględnieniem zmian licencji map Google;

c. obsługę przynajmniej jednej  lub więcej wersji językowych, z możliwością ustanowienia użytkowników tłumaczy oraz z możliwością skorzystania z usług firm zewnętrznych zajmujących się profesjonalnym tłumaczeniem;

d.rozdzielenie oraz przygotowanie nawigacji opartej na promocji 15 gmin członkowskich Oferenta (Bytów, Lębork, Człuchów, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn)  i szlaku samochodowego „Szlak Zamków Gotyckich” prowadzącego przez województwo pomorskie oraz warmińsko-mazurskie oraz jako oddzielną część, nawigacji – artykuły związane z wymogami realizacji dofinansowanych projektów;

e. dostosowanie nowo powstałego serwisu do wymogów RODO.

  1. Wykonanie pisemnych tłumaczeń tekstu na język angielski o łącznej objętości około 60 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę).

II  Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

  1. Dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansującej,  Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji, jak również przekazanie zdjęć zamków tematycznie związanych z aplikacją.
  2. Przekazanie treści w wersji polskiej na potrzeby strony.

Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Wycenę należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 17 marca br. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl

Uwaga: Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

formularz_cenowy