Ryn to niewielki mazurskie miasteczko, urokliwie położone na przesmyku dwóch jezior: zamkniętego, objętego strefą ciszy jeziora Ołów oraz mającego połączenie ze szlakiem wielkich Jezior Mazurskich, jeziora Ryńskiego. Nad miastem góruje czternastowieczny zamek krzyżacki. Zamek zbudowany został na wzgórzu, najprawdopodobniej w miejscu istniejącego wcześniej galindzkiego grodu. Według legendy zamek i jezioro Ołów, stanowiące naturalną fosę, przypominały Krzyżakom rzekę Ren (Rhein) i. zamki nad nią stojące, stąd być może wzięła się nazwa Ryn.

W latach 1393 – 1525 zamek był siedzibą komturii, którego jednym z pierwszych komturów był Konrad Wallenrod późniejszy wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, a także tytułowy bohater powieści poetyckiej Adama Mickiewicza. Za czasów państwa krzyżackiego znaczenie zamku ryńskiego wyraźnie wzrosło. Zamek bowiem prócz funkcji militarnej, stanowił bazę do walk z Litwinami, pełnił również rolę administracyjno – gospodarczą, zaopatrując Zakon m.in. w ryby, miód i mięso dzikiej zwierzyny.

Mimo strategicznego położenia, grubych murów i masywnej konstrukcji zamek nie oparł się oblężeniu powstańców Związku Pruskiego w poł. XV wieku. Ocalałych, zbiegłych Krzyżaków bezlitośnie topiono w okolicznych jeziorach i bagnach. W krzyżackie władanie zamek powrócił po niespełna roku, odbity przez zaciężne wojska.

Wraz z zamkiem rozwijała się osada (podzamcze), która dała początek przyszłemu miastu. W końcu XV w. podzamcze otrzymało prawo osiedla targowego, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jego rozwoju. W XVI w. Ryn stal się centrum administracyjno – osiedleńczym. Po likwidacji Zakonu utworzono tu Starostwo Prus Książęcych.

Niestety najazd Tatarów w połowie XVII w. rozwiał wszelkie marzenia o dalszym rozwoju. Najeźdźcy część mieszkańców wzięli w jasyr, resztę wymordowali, pustosząc i paląc osadę. Ocalał jedynie zamek. W pół wieku później epidemia dżumy dokonała tak wielkich spustoszeń, że niektóre wsie wyludniły się niemal całkowicie. Pozostali przy życiu mieszkańcy opuszczali swoje domostwa chroniąc się w pobliskich lasach.

W 1723 roku Ryn otrzymał prawa miejskie. Miało to ułatwić odbudowę i stanowić bodziec do dalszego rozwoju. Przybywającym tu osadnikom oferowano wiele przywilejów np. przyznawano bezpłatnie plac pod budowę domu, pokrywając jedną trzecią kosztów, zezwalano na bezpłatny wyrąb drzew.

W drugiej połowie XVIII wieku zamek został opuszczony i wystawiono go na licytację. Od końca XVIII do połowy XIX wieku znajdował się w rękach zmieniających się właścicieli prywatnych. W XIX wieku pełnił również funkcję więzienia dla kobiet, a podczas II Wojny Światowej przetrzymywano w nim jeńców rosyjskich, polskich i więźniów niemieckich.
Od lipca 2006 roku na zamku funkcjonuje czterogwiazdkowy ekskluzywny Hotel ZAMEK RYN spełniający oczekiwania najbardziej wymagających gości.

Hotel oddaje do dyspozycji gości prawie 300 miejsc w 140 pokojach, z których 5 to luksusowo wyposażone apartamenty królewskie, a 20 to pokoje o podwyższonym standardzie. Część hotelowa, tak jak każe wielowiekowa historia zamku – została podzielona na cztery części: Zakonną, Rycerską, Myśliwską oraz Więzienną. Stylistyka wnętrz nawiązuje do architektury Zamku, eksponując jednocześnie autentyczne fragmenty fresków, polichromii, gotyckich portali i sklepień. Zamkowa restauracja utrzymana w stylu gotyckim, mieści jednorazowo ponad 300 osób. W karcie goście znajdą przede wszystkim dania kuchni staropolskiej, szlacheckiej i europejskiej.

Prócz tego Hotel posiada również nowoczesne i profesjonalnie wyposażone Centrum Konferencyjno – Kongresowe, na które składa się 6 sal konferencyjnych (z największą Salą Kongresową na 500 osób znajdującą się pod dziedzińcem zamkowym) oraz Biznes Centrum.

HOTEL ZAMEK RYN
MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO-WYPOCZYNKOWE
pl. Wolności 1, 11-520 Ryn
tel./fax 087 421 80 08
www.zamekryn.pl, www.andersgroup.pl