Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny/powiatowy) – przeprowadzony zostanie na terenie 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz 3 powiatów i 1 gminy należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku, w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim (zamek), pl. Zamkowy 1, w godz. 11.00–15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00

W finale konkursu w Lidzbarku Warmińskim udział wezmą zwycięzcy, wyłonieni podczas etapu gminnego/powiatowego na terenie poszczególnych gmin i powiatów w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja.W związku z powyższym każdą gminę lub powiat reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu (gminnego/powiatowego) konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

Obydwa etapy konkursu (gminny/powiatowy i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg. załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego/powiatowego konkursu. W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego/powiatowego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak – dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. 535 887 090,  e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl oraz w regulaminie dostępnym poniżej.

Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl, w zakładce: konkurs.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny/powiatowy) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

 • Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89
 • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 28, 29, 37, 38, 39, 40
 • Sz. Drej, Święta Warmia, strony: 38

 

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

 • Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89
 •  S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 28, 29, 38, 39, 40
 • Sz. Drej, Święta Warmia, strony: 16, 17, 38, 39

 

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

 •  Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 74, 75, 76, 77, 104, 105, 106, 107, 108
 • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 27, 28, 29, 50, 51, 62, 63, 64, 72, 73
 •  K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 44, 45
 •  M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, strony: 182-185

 

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

 • Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 107, 108
 • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 35, 36, 37, 38, 50, 51, 62, 63, 64, 72, 73
 •  M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, strony: 182-185, 281-283, 330-331, 418-424, 492-495
 • K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 6, 7, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Załączniki: