Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 2018

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 2018

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz 8  gmin należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku, w Muzeum Zamkowym w Malborku (Centrum Konferencyjne Karwan przy ul. Starościńskiej 1), od godz. 11.00  do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Malborku udział wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych  gmin w kategorii: szkoły podstawowe. W związku z powyższym każdą gminę  reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu  gminnego konkursu – pierwszego i drugiego miejsca. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg. załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego/powiatowego konkursu. W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego/powiatowego konkursu, na adres      e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak – dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. 535 887 090,  e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl oraz w regulaminie dostępnym poniżej.

Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje materiał wskazany w bibliografii konkursu i zeskanowany na potrzeby konkursu, dostępny na poniższych stronach internetowych.  Materiały zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl, w zakładce: konkurs.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

  • Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 74, 75, 76, 86, 87, 88, 89
  • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 64
  • Sz. Drej, Święta Warmia, strony: 16, 38, 39

 

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

  •  Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony:  78, 79, 80, 81, 104, 105, 106, 107, 108
  • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 27, 28, 29,35, 36, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 72, 73
  •  K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

 

Załączniki: