- Polskie Zamki Gotyckie - http://zamkigotyckie.org.pl -

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny/powiatowy) – przeprowadzony zostanie na terenie 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz 3 powiatów i 1 gminy należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku, w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim (zamek), pl. Zamkowy 1, w godz. 11.00–15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00

W finale konkursu w Lidzbarku Warmińskim udział wezmą zwycięzcy, wyłonieni podczas etapu gminnego/powiatowego na terenie poszczególnych gmin i powiatów w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja.W związku z powyższym każdą gminę lub powiat reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu (gminnego/powiatowego) konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

Obydwa etapy konkursu (gminny/powiatowy i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg. załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego/powiatowego konkursu. W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego/powiatowego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak – dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. 535 887 090,  e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl oraz w regulaminie dostępnym poniżej.

Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl, w zakładce: konkurs.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny/powiatowy) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

 

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

 

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

 

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

Załączniki: