LT-PL-RU 2007-2013

Projekt p.t. „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja EISP 2007-2013

Całkowita wartość projektu wynosi 128 000 Euro (dofinansowanie z Programu wynosi 115 200 Euro tj. 90 % kosztów kwalifikowanych projektu).

Partner Wiodący: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”

Partnerzy projektu: Agencja Rozwoju Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gmina Olsztyn

termin realizacji projektu: styczeń 2013 – listopad 2014

Partnerzy projektu wnoszą następujący wkład finansowy: Agencja Rozwoju Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego – 6 000 Euro, Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” – 3 000 Euro, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 3 000 Euro, Gmina Olsztyn – 800 Euro

Głównym celem projektu jest stworzenie i promocja polsko – rosyjskich produktów turystycznych opartych na wspólnych walorach kulturowych i historycznych Polski i Rosji oraz podniesienie wiedzy i tożsamości historycznej młodzieży i studentów tj. mieszkańców obszaru realizowanego projektu na temat dziedzictwa historycznego ich miejsca zamieszkania.

Główne działania projektu: 1. wykonanie transgranicznych produktów turystycznych łączących Polskę i Obwód Kaliningradzki tj. książki, foldery oraz mapy pn. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”, „Zamki gotyckie na szlakach wojsk napoleońskich”, „Kaliningrad – przeszłość i współczesność”, „Zamki gotyckie – oferta turystyczna”; 2. promocja transgranicznych produktów turystycznych łączących Polskę i Obwód Kaliningradzki podczas targów turystycznych Jantur w Kaliningradzie (2013 oraz 2014) oraz w polskich i rosyjskich punktach informacji turystycznej; 3. film w wersji polskiej i rosyjskiej przedstawiający zamki i miejscowości związane z życiem M. Kopernika i E. Kanta; 4. konkursy wiedzy historycznej i krajoznawczej dla młodzieży polskiej i rosyjskiej; 5. „żywe lekcje historii” na zamkach w Polsce dla dzieci i młodzieży rosyjskiej oraz „żywe lekcje historii” w muzeach rosyjskich dla dzieci i młodzieży polskiej; 6. ustawienie 30 znaków drogowych E-22a „Zamki gotyckie Szlak turystyczny” na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz 9 znaków wzorowanych na polskim E-22a i 9 tablic informacyjnych na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, celem jednolitego oznakowania zamków dawnego państwa krzyżackiego, obecnie położone na terenie dwóch państw (Polski i Rosji).

Materiały drukowane dotyczące projektu można pobrać tutaj ->