- Polskie Zamki Gotyckie - http://zamkigotyckie.org.pl -

O nas

GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA GMIN „POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE”

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Bytów, Człuchów, Dzierzgoń, Lębork, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn

SKŁAD ZARZĄDU (od marca 2017 do marca 2019)

Przewodniczący – Piotr Grzymowicz (Olsztyn)
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Bukowski (Nidzica)
Członkowie:
Ewa Ruczyńska (Sztum)
Alina Rudak (Kętrzyn)
Józef Kotwicki (Nidzica)
Marta Wróblewska (Malbork)
Marian Gospodarek (Bytów)

 

Siedziba:
Biuro Stowarzyszenia
ul. Pieniężnego 10
10-006 Olsztyn

tel./ fax: 089 535 32 76, 535 887 090
e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

Dyrektor Biura: Izabela Narożniak

STATUT [1]

Od 7 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” realizuje projekt pt. „Podniesienie atrakcyjności północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska–Rosja EISP 2007–2013. Partnerami projektu są: Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Olsztyn. Celem projektu jest stworzenie i promocja polsko-rosyjskich produktów turystycznych opartych na wspólnych walorach kulturowych i historycznych obecnej Polski i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, jak również podniesienie wiedzy i świadomości młodzieży i studentów na temat dziedzictwa historycznego miejsca ich zamieszkania.

Dotychczas zrealizowane zostały główne działania projektu, polegające na: 1) wydaniu publikacji „Mikołaj Kopernik, Immanuel Kant – dwie najwybitniejsze postacie nauki na ziemiach niegdyś pruskich”, „Zamki gotyckie na szlakach wojsk napoleońskich”, „Kaliningrad – przeszłość i współczesność”, „Zamki gotyckie – oferta turystyczna”; 2) opracowaniu i wydaniu e-booka „Dzieje i kultura ziem pruskich”; 3) wyprodukowaniu filmu przedstawiającego zamki i miejscowości związane z życiem Mikołaja Kopernika i Immanuela Kanta; 4) przeprowadzeniu konkursów wiedzy historycznej i krajoznawczej dla młodzieży polskiej i rosyjskiej; 5) zorganizowaniu dla dzieci i młodzieży polskiej oraz rosyjskiej „żywych” lekcji historii na zamkach i muzeach w Polsce i obwodzie kaliningradzkim; 6) ustawieniu tablic informacyjnych oraz znaków drogowych E-22a „Zamki gotyckie Szlak turystyczny” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego.

Projekt zostanie zakończony 7 listopada 2014 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Wysokość współfinansowania wynosi 115 200,00 Euro (470 119,68 PLN), co stanowi 90% wartości projektu.

Niniejszy artykuł powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Pełną odpowiedzialność za zawartość artykułu ponoszą wyłącznie jej autorzy – Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, zaś prezentowane treści nie powinny być traktowane jako wyraz opinii czy też poglądów Unii Europejskiej.