Szlak zamków gotyckich

Szlak zamków gotyckich

Projekt p.t. Prezentacja szlaku zamków i muzeów, atrakcji kulturowo – historycznych regionu Morza Bałtyckiego

log-eu-neighbour

Partner Wiodący: Stowarzyszenie gmin „Polskie Zamki Gotyckie”.

Uczestnicy projektu: Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej w Kłajpedzie oraz Muzeum Historyczne Regionu Bagrationowsk.

Celem projektu jest wykreowanie wspólnego Szlaku, łączącego zamki i muzea na terenie transgranicznym 3 państw (Polski, Rosji – Obwodu Kaliningradzkiego, Litwy). Projekt, poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy trzema partnerami, zmierza do wypromowania dziedzictwa kulturowego obszaru programowego regionu Morza Bałtyckiego, jako atrakcyjnego, ze względu na posiadane uniwersalne wartości historyczne i kulturowe.

Dowody tych wartości przejawiają się w bogatej kolekcji muzealnej, działalności naukowej i dydaktycznej oraz ofercie kulturowo – turystycznej zamków i muzeów, wchodzących do Szlaku. Fakt ten stanowi dobry powód do ich bliższego poznania zarówno przez samych mieszkańców 11 gmin Stowarzyszenia na terenie którym znajdują się zamki gotyckie, jak i turystów odwiedzających te gminy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką średniowiecza.

W tym celu projekt zakłada następujące działania: wydawnictwo map i folderów wraz z ich prezentacją na rynku turystycznym oraz uruchomienie wspólnej wielojęzycznej strony internetowej o Szlaku zamków i muzeów.
Zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty zamkowe stanowić będzie jeden z ważniejszych rezultatów projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.