TACIS

TACIS

Projekt p.t. „Szlakiem zamków w regionie Morza Bałtyckiego – rewitalizacja i promocja obiektów”

log-eu-neighbour

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest z Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG IIIA/TACIS.

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”

Partnerzy projektu: Ministerstwo Ekonomiki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd miasta Polessk

Termin realizacji projektu: wrzesień 2007 – wrzesień 2009

Celem ogólnym projektu jest rewitalizacja zamków gotyckich Obwodu Kaliningradzkiego, jak również ich promocja za pośrednictwem wspólnej trasy zamków gotyckich na rosyjskim i polskim rynku turystycznym.

Obiekty zamkowe występujące na terenie Obwodu Kaliningradzkiego to zamki krzyżackie, biskupie i kapitulne. Zamki te kojarzone są głównie z istnieniem państwa Zakonu Krzyżackiego na tym obszarze. Podobne obiekty historyczne, zbudowane w tym samym czasie i identyfikowane z państwem krzyżackim występują także na terenie Polski północno – wschodniej. Pomimo ścisłych związków historycznych i kulturowych tych obiektów, różny jest ich obecny stan zagospodarowania i wykorzystania na cele kulturowe i turystyczne.

Projekt wspiera współpracę transgraniczną pomiędzy państwami i społeczeństwami w obszarze przygranicznym. Projekt stymuluje rozwój gospodarczy obszaru Programu, poprzez działania mające na celu rewitalizację zabytków, jak również rozwój transgranicznych tras turystycznych, zbudowanych na podstawie ich wartościach historycznych i kulturowych.

Projekt zakłada następujące działania: wykonanie dokumentacji technicznej dla zamku Labiau (Polessk), celem zagospodarowania obiektu na centrum kulturalne; przygotowanie strategii rozwoju turystycznego 9 rosyjskich zamków Obwodu Kaliningradzkiego; wspólne wydawnictwo materiałów promocyjno – informacyjnych, promocja zamków za pośrednictwem targów turystycznych, aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia o nowe obiekty zamkowe położone na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.