Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie Interaktywnej mapy zamków gotyckichJ Teraz zapraszamy do gry! Dla pierwszych 20 osób w danym miesiącu, którzy prawidłowo odgadną hasło, zostaną losowo przyznane nagrody rzeczowe -  gadżety promocyjne Stowarzyszenia (kocyki polarowe, parasolki, torby bawełniane, teczki papierowe, mapy, e-booki). Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom na wskazany adres.

Podsumowanie konkursu odbywa się zawsze w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony, bowiem nowe hasło gry będzie zmieniać się co kwartał tj. od 1 stycznia 2022, 1 kwietnia 2022, 1 lipca 2022, 1 października 2022.

Czekamy na wasze odpowiedzi :)

Thank you for visiting Interactive Map of Gothic Castles! Now is time the to play! For the first 20 people in a given month who guess the password correctly, we will randomly assigned prizes - promotional gadgets of the Association (fleece blankets, umbrellas, bags cotton, paper folders, maps, e-books). The prizes will be sent to the winners as indicated address.

The summary of the competition always takes place on the last working day of each month. We invite you to visit our website often, because the new password of the game will change once in a while, i.e. January 1, 2022, April 1, 2022, July 1, 2022, October 1, 2022.

We are waiting for emails :)

Powrót do gry | Return to game