MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk...


Zamek Preussisch Eylau (Bagrationowsk)
Zamek założony został w latach 1325 - 1326. Pod budowę zamku wybrano płaskie wzgórze, z trzech stron otoczone błotami i zbiornikami wodnymi. W skrzydle wschodnim budowli najprawdopodobniej znajdowała się brama wjazdowa, w części południowej mieściła się kaplica zamkowa, zaś w część północnej zlokalizowana była wieża sanitarna tzw. gdanisko. Na pierwszy piętrze zajmował się refektarz, sala obrad, sypialnie i pomieszczenia, zajmowane przez krzyżackiego urzędnika (pflegera). Drugie piętro pełniło funkcję obronną. Pozostałe pomieszczenia były wykorzystywane na cele gospodarcze.
Za czasów państwa krzyżackiego, zamek jako siedziba pflegera pełnił funkcję centrum administracyjnego, jak również grodu warownego broniącego od południa dostępu do stolicy regionu - Królewca. Współcześnie znane są nazwiska dwudziestu pflegerów krzyżackich. Wśród nich jest Konrad Wallenrod, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego w latach 1391 - 1393.


W 1336 roku zamek i przylegająca osada zostały nazwane Preussisch Eylau. W 1429 roku zamek za zasługi wojenne ofiarowany został Henrykowi von Plauen, którego to herb rodowy stał się w czasach późniejszych częścią herbu miasta. W kolejnych latach zamek wielokrotnie zmieniał właściciela. Był siedzibą starostwa, następnie mieścił się tu zarząd domeny królewskiej, jak również w XVIII wieku przeszedł w ręce prywatne, pod nazwą Henriettenhof. W początku XIX wieku zamek bardzo ucierpiał na skutek pożaru, po którym nie został odnowiony i z czasem popadł w ruinę.
Do czasów współczesnych zachowały się fundamenty zamku głównego oraz w całości gotycki spichrz. Obecnie przygotowywane są plany zagospodarowania całego kompleksu zamkowego do celów turystycznych.

Muzeum Historii Regionu Bagrationowsk
Na terenie powiatu Bagrationowsk, występują również miejsca związane z wojnami napoleońskimi, powszechnie znanymi w historii Europy. Pod Iławą Pruską, czyli obecnym Bagrationowskiem, 7 i 8 lutego 1807 roku, wojska francuskie dowodzone przez samego Napoleona, stoczyły bitwę z rosyjską armią, dowodzoną przez marszałka Lewina Benningsena, wspomaganą przez pruski korpus pod dowództwem gen. Antona L'Estocqa.
Do czasów obecnych zachował się pomnik upamiętniający tę bitwę, wzniesiony w jej pięćdziesiątą rocznicę. Pomnik położony około 1 km na południowy wschód od miasta, w kierunku granicy polsko - rosyjskiej. Jest to wysoki obelisk wykonany z piaskowca w kształcie neogotyckiej wieży, dekorowany medalionami z wizerunkami dowódców wojsk sprzymierzonych przeciw armii napoleońskiej: Benningsena, L'Estocqa oraz Christopha Friedricha Dierickiego - dowódcy 1. dywizji w korpusie pruskim. Po bokach pomnika, na lawetach ustawione są dwie armaty z II poł. XIX wieku. Projekt pomnika powstał w pracowni Fryderyka Stülera, według pomysłu króla Fryderyka Wilhelma IV.


W 1999 roku dzięki staraniom Muzeum Historii Regionu Bagrationowsk oraz Centrum Napoleońskiego w Paryżu, na ścianie domu numer 19 przy ulicy Centralnej, stanowiącego część budynku, w którym od 7 do 17 lutego 1807 roku mieściła się kwatera główna Napoleona, pojawiła się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Dom ten od dawna nazywany był "Domem Napoleona".
Bitwie pod Iławie Pruskiej, również w samym Muzeum Historii Regionu Bagrationowsk poświęcono dużą ekspozycję, zawierającą między innymi makietę bitwy, na której zilustrowane jest usytuowanie wojsk, za pomocą ołowianych figurek żołnierzy obu armii. Muzeum posiada także pamiątki, pozostałe po obecności żołnierzy, jak np. monety pruskie i rosyjskie, żelazne krzyżyki, sakiewki, guziki od mundurów. Obiekty te zostały znalezione podczas prac archeologicznych, prowadzonych na polu bitwy. Muzeum jest także głównym inicjatorem corocznej inscenizacji bitwy, z udziałem grup rekonstrukcyjnych z Rosji, Polski, Litwy i Białorusi.
Prócz tego ekspozycje Muzeum prezentują pamiątki dotyczące historii i kultury Prusów (Natangów), jak również najnowszej historii miasta.
Muzeum organizuje także wystawy czasowe, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży oraz wycieczki po mieście i okolicy śladem pomników historycznych.

Muzeum Historii Regionu Bagrationowsk,
ul. Kaliningradzka 10, Bagrationowsk,
tel. 0074015632084, e-mail: [email protected]

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.