MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie...


Zamek w Kłajpedzie po raz pierwszy został wspomniany w dokumencie, który ukazał się 29 lipca 1252 roku. Wtedy to wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, Eberhard von Zeine porozumiał się z kurońskim biskupem Heinrichem w sprawie budowy zamku pomiędzy dwoma rzekami, Nemunas i Dange. W tym też samym roku w dolinie rzeki Dange stanął drewniany zamek, nazwany przez Zakon, Memelburg.
Z powodu, że drewniany zamek zbudowany został na bagnistym terenie, na lokalizację zamku ceglanego został wybrany prawy brzeg rzeki Dange, gdzie planowano również założenie miasta. Główne prace budowlane, przypadające na początek 1399 roku, prowadzone były pod nadzorem najwyższych dostojników Zakonu Krzyżackiego. Tak, wiec w 1407 roku miała miejsce wizyta, celem nadzoru postępu prac budowlanych. Wśród przybyłych był sam wielki mistrz, Ulrich von Jungingen oraz wybitny architekt zamków państwa krzyżackiego, Mikołaj Felenstein. Dlatego zamek w Kłajpedzie nie przejawiał istotnych różnic architektonicznych, w porównaniu z innymi zamkami krzyżackimi.
Muzeum Zamkowe zostało zainaugurowane 1 sierpnia 2002 roku, podczas obchodów 750 - lecia założenia miasta Kłajpeda. Powstało dzięki wieloletnim staraniom wybitnych postaci środowiska kulturalnego i naukowego. Muzeum Zamkowe znajduje się w komnacie księcia Fryderyka, w podziemiach bastionu, gdzie w XVII wieku przechowywana była broń. Wystawy muzealne pokazują rozwój zamku krzyżackiego oraz miasta Kłajpeda w okresie od XIII do XVII wieku.

Muzeum zostało założone zgodnie z współczesnymi standardami. W tunelu prowadzącym do komnaty Fryderyka znajdują się wystawy nawiązujące do różnych etapów życia miasta i zamku na przestrzeni XIII - XVII wieku.
Pierwsze stanowisko pokazuje broń i ozdoby, używanych przez dawnych mieszkańców rejonu Kłajpedy, przez przybyciem na te ziemie rycerzy zakonnych.
Drugie stanowisko poświęcone jest historii rozwoju miasta. Wśród eksponatów na uwagę zasługuje kopia dokumentu założenia zamku oraz makieta p.t. "Obraz zamku kłajpedzkiego i miasta w XIII wieku". Prócz tego znajdują się różnorodne przedmioty domowego użytku, pochodzące z XIII - XV wieku, odnalezione podczas prac archeologicznych na terenie zamku.
Najważniejszą spośród wystaw Muzeum Zamkowego jest ekspozycja na temat złotego pierścienia inkrustowanego drogocennym kamieniem. Według prof. dr V. Žulkus'a istnieją tylko trzy takie pierścienie pochodzące z tego samego okresu tj. połowy XVI wieku, które mogły należeć do przedstawicieli arystokracji lub duchowieństwa, albo też stanowiły towar tego samego sklepu jubilerskiego. Wystawie towarzyszy ekspozycja renesansowych kafli, akcesoriów do warzenia piwa, narzędzi rzemieślniczych oraz wiele przedmiotów codziennego użytku.
W komnacie usytuowanej najbliżej tunelu wejściowego do komnaty Fryderyka, znajduje się ekspozycja, przedstawiająca życie codzienne w siedemnastowiecznej Kłajpedzie. Na wystawę tę składają się sceny z życia codziennego z udziałem manekinów w strojach charakterystycznych dla tego okresu.
Centralne miejsce największej sali muzealnej zajmuje makieta (2x2,5 m.), obrazująca układ topograficzny zamku i miasta na przestrzeni XVII wieku, połączona ze sceną przygotowań odparcia ataku wojsk szwedzkich na zamek. Można zobaczyć m.in. dwumetrową armatę, znalezioną podczas prac rekonstrukcji mostu, istniejącego tuż obok dawnego zamku krzyżackiego.
Autentyczna broń, drewniane narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku z XVI i XVII wieku wystawione są w niszach głównego korytarza. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wypożyczony z Muzeum Historycznego w Trokach, osiemnastowieczny srebrny puchar kłajpedzkiej gildii kupieckiej, używany tylko na specjalne okazje.


Podczas zwiedzania Muzeum warto rozejrzeć się po odsłoniętych pozostałościach zamku krzyżackiego, m.in. fundamentach z XIV - XVII wieku, odkrytych podczas prowadzonych wykopalisk archeologicznych. Największe wrażenie wywierają fundamenty Wieży Prochowej. Zwiedzający mogą także przejść się wzdłuż najstarszej w Kłajpedzie jezdni, pochodzącej z XVI wieku oraz podziwiać panoramę miasta z bastionu Fryderyka.

Muzeum Zamkowe
ul. Pilies 4, LT-91240 Kłajpeda
tel. 00370 46 41 05 24
e-mail: [email protected], www.mlimuziejus.lt

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.