MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

Kontakt...


STOWARZYSZENIE GMIN
"POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE"

Siedziba:
10-006 Olsztyn
ul. Pieniężnego 10
tel./ fax: +48-89 535 32 76
e-mail:
Dyrektor Biura: Izabela Narożniak


Projekt jest współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu S±siedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.