MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej w Kłajpedzie...


Początki Muzeum związane są z wydarzeniami roku 1924, kiedy to miejscowi przedstawiciele nauki i kultury utworzyli Towarzystwo "Muzeum Regionalne Kłajpedy" ("Memeler Landesmuseum e.V."). 20 czerwca 1924 roku uznawany jest zarówno za dzień powołania Towarzystwa, jak i założenia Muzeum. Niestety kilka lat później niemieccy naukowcy opuszczają Towarzystwo oraz kierownictwo Muzeum. Odtąd Muzeum nie posiada stałego lokalu, również wystawy muzealne nie są już tak liczne, jak dawniej. Ostatni zapis w księdze Muzeum jest z dnia 12 marca 1939 roku. W czasie działań wojennych zostaje zagubiona najważniejsza część przedwojennej kolekcji, a pozostaje tylko zaledwie kilkanaście zbiorów dawnych wystaw, głównie archeologicznych, zachowanych do czasów obecnych.

W 1948 roku w lokalnej prasie Kłajpedy pojawiły się apele nawołujące do ponownego wskrzeszenia Muzeum. Tak też się stało w roku następnym. W dniu 5 lutego 1949 roku G. Christoforova została powołana na pierwszego dyrektora obiektu, a w marcu tego samego roku pierwszym pracownikiem naukowym został J. Alseika. Muzeum funkcjonowało pod nazwą Muzeum Etnografii Regionalnej Kłajpedy. W dniu 17 czerwca 1988 roku zarząd miasta Kłajpedy zadecydował zmienić tę nazwę na Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej. Funkcję dyrektora Muzeum od 1992 roku sprawuje dr Jonas Genys.
Obecna ekspozycja muzealna zawiera znaleziska archeologiczne, stare mapy, monety, fotografie, pocztówki, makiety miasta, dzięki czemu zaznajamia zwiedzających z tysiącletnim okresem dziejów regionu kłajpedzkiego. Wystawy etnograficzne ukazują tradycje i życie codzienne rdzennych mieszkańców - Lietuvininkai, jak również obrazują stosunki litewsko - niemieckie na przestrzeni wieków.
Do października 2000 roku kolekcja muzealna składała się z 78 381 obiektów , z czego prawie połowa przypada na znaleziska archeologiczne. Ponad 10 000 eksponatów obejmuje kolekcja etnograficzna, zawierająca obiekty, jak: przedmioty codziennego użytku, drewniane rzeźby, meble, tekstylia, wyposażenie dawnej kuźni. Kolekcję ikonograficzną tworzy ponad 8 000 fotografii i negatywów oraz 661 pocztówek. Kolekcja numizmatyczna zawiera 1208 przedmiotów, w tym 426 monet i 720 banknotów. Kolekcja drukowanych książek, kalendarzy i periodyków składa się z ponad 5 200 egzemplarzy. Natomiast mała kolekcja kartograficzna zawiera 80 obiektów.
Zbiory Muzeum Historycznego Litwy Mniejszej zgrupowane są w następujących działach:
1. Prehistoria regionu,
2. Podboje Zakonu Krzyżackiego. Powstanie Litwy Mniejszej,
3. Kartografia,
4. Numizmatyka,
5. Kłajpeda w pierwszej połowie XX wieku,
6. Kultura ludowa,
7. Miasto Kłajpeda i okolice w latach 1939 - 1960.
Muzeum organizuje także konferencje i seminaria naukowe, również pracownicy Muzeum biorą udział w podobnych przedsięwzięciach, odbywających się na terenie Litwy i poza granicami kraju. W 1995 roku Muzeum zorganizowało dwie konferencje: "Kłajpeda i Litwa w historycznych zmianach na przestrzeni XX wieku" oraz "Reformacja w Wielkim Księstwie Litewskim i Prusach". Przedsięwzięcia te zostały zorganizowane przy współpracy z Centrum Teologii Ewangelickiej oraz Centrum Historii Zachodniej Litwy i
Prus na Uniwersytecie Kłajpedzkim. Kolejna konferencja z 1998 roku p.t. "Ostatnie badania nad litewskimi zamkami" została przygotowana wspólnie z Centrum Historii Zachodniej Litwy i Prus na Uniwersytecie Kłajpedzkim. W 1999 roku odbyła się konferencja p.t. "Litewskie wybrzeże i problemy jego tożsamości", zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem w Kłajpedzie i Regionalnym Parkiem Wybrzeża Morskiego.
Głównymi naukowymi partnerami Muzeum są: Muzeum Regionu w Lueneburg, Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen (Niemcy), Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Najbliższe kontakty utrzymywane są z partnerami niemieckimi na rzecz wspólnych badań w zakresie restauracji i zachowania historycznej przeszłości Litwy Mniejszej.

Muzeum wydało także zbiór artykułów na temat historii regionu zatytułowany "Historia i kultura Zachodnich Bałtów", którego to pierwszy wolumin wydany został w 1992 roku, drugi zaś w 1995 roku. Obecnie trwają prace nad zbiorem materiałów do woluminu trzeciego. Muzeum organizuje również lekcje dla młodzieży szkolnej pod hasłem "Żywa historia", odbywające się w ramach programu "Stare zawody i warunki życia plemion bałtyckich - Kuršiai, Žemaičiai and Lietuvininkai".
Program zajęć zawiera się w pięciu niezależnych tematach, jak:
1. Starożytna ceramika plemion bałtyckich;
2. Tkactwo i proces przetwarzania lnu w regionie kłajpedzkim;
3. Starożytna biżuteria i technologia odlewania mosiądzu plemion bałtyckich;
4. Kowalnictwo i metalurgia w osadach starożytnych Kuršiai;
5. Życie codzienne i ubiory mieszkańców Kłajpedy w końcu XIX i początku XX wieku. Zajęcia rozpoczynają się od 15 września i trwają przez cały rok szkolny.

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej,
ul. Didžioji Vandens 6, LT-91246 Klaipeda,
tel. 00370 46) 41 05 24,
e-mail: [email protected], www.mlimuziejus.lt

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.