MENU:

Zamek w Bytowie

Zamek w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w Kwidzynie

Zamek w Olsztynie

Zamek w Nidzicy

Zamek w Ostródzie

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Kętrzynie

Zamek w Rynie

Zamek w Gniewie

Muzeum Historyczne Litwy Mniejszej
w Kłajpedzie

Muzeum Zamkowe w Kłajpedzie

Muzeum Historii Miasta Bagrationowsk

 

Zamek w Rynie...


Ryn to niewielki mazurskie miasteczko, urokliwie położone na przesmyku dwóch jezior: zamkniętego, objętego strefą ciszy jeziora Ołów oraz mającego połączenie ze szlakiem wielkich Jezior Mazurskich, jeziora Ryńskiego. Nad miastem góruje czternastowieczny zamek krzyżacki. Zamek zbudowany został na wzgórzu, najprawdopodobniej w miejscu istniejącego wcześniej galindzkiego grodu. Według legendy zamek i jezioro Ołów, stanowiące naturalną fosę, przypominały Krzyżakom rzekę Ren (Rhein) i. zamki nad nią stojące, stąd być może wzięła się nazwa Ryn.


W latach 1393 - 1525 zamek był siedzibą komturii, którego jednym z pierwszych komturów był Konrad Wallenrod późniejszy wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, a także tytułowy bohater powieści poetyckiej Adama Mickiewicza. Za czasów państwa krzyżackiego znaczenie zamku ryńskiego wyraźnie wzrosło. Zamek bowiem prócz funkcji militarnej, stanowił bazę do walk z Litwinami, pełnił również rolę administracyjno - gospodarczą, zaopatrując Zakon m.in. w ryby, miód i mięso dzikiej zwierzyny.
Mimo strategicznego położenia, grubych murów i masywnej konstrukcji zamek nie oparł się oblężeniu powstańców Związku Pruskiego w poł. XV wieku. Ocalałych, zbiegłych Krzyżaków bezlitośnie topiono w okolicznych jeziorach i bagnach. W krzyżackie władanie zamek powrócił po niespełna roku, odbity przez zaciężne wojska.
Wraz z zamkiem rozwijała się osada (podzamcze), która dała początek przyszłemu miastu. W końcu XV w. podzamcze otrzymało prawo osiedla targowego, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jego rozwoju. W XVI w. Ryn stal się centrum administracyjno - osiedleńczym. Po likwidacji Zakonu utworzono tu Starostwo Prus Książęcych.
Niestety najazd Tatarów w połowie XVII w. rozwiał wszelkie marzenia o dalszym rozwoju. Najeźdźcy część mieszkańców wzięli w jasyr, resztę wymordowali, pustosząc i paląc osadę. Ocalał jedynie zamek. W pół wieku później epidemia dżumy dokonała tak wielkich spustoszeń, że niektóre wsie wyludniły się niemal całkowicie. Pozostali przy życiu mieszkańcy opuszczali swoje domostwa chroniąc się w pobliskich lasach.


W 1723 roku Ryn otrzymał prawa miejskie. Miało to ułatwić odbudowę i stanowić bodziec do dalszego rozwoju. Przybywającym tu osadnikom oferowano wiele przywilejów np. przyznawano bezpłatnie plac pod budowę domu, pokrywając jedną trzecią kosztów, zezwalano na bezpłatny wyrąb drzew.
W drugiej połowie XVIII wieku zamek został opuszczony i wystawiono go na licytację. Od końca XVIII do połowy XIX wieku znajdował się w rękach zmieniających się właścicieli prywatnych. W XIX wieku pełnił również funkcję więzienia dla kobiet, a podczas II Wojny Światowej przetrzymywano w nim jeńców rosyjskich, polskich i więźniów niemieckich.
Od lipca 2006 roku na zamku funkcjonuje czterogwiazdkowy ekskluzywny Hotel ZAMEK RYN spełniający oczekiwania najbardziej wymagających gości.
Hotel oddaje do dyspozycji gości prawie 300 miejsc w 140 pokojach, z których 5 to luksusowo wyposażone apartamenty królewskie, a 20 to pokoje o podwyższonym standardzie. Część hotelowa, tak jak każe wielowiekowa historia zamku - została podzielona na cztery części: Zakonną, Rycerską, Myśliwską oraz Więzienną. Stylistyka wnętrz nawiązuje do architektury Zamku, eksponując jednocześnie autentyczne fragmenty fresków, polichromii, gotyckich portali i sklepień. Zamkowa restauracja utrzymana w stylu gotyckim, mieści jednorazowo ponad 300 osób. W karcie goście znajdą przede wszystkim dania kuchni staropolskiej, szlacheckiej i europejskiej.
Prócz tego Hotel posiada również nowoczesne i profesjonalnie wyposażone Centrum Konferencyjno - Kongresowe, na które składa się 6 sal konferencyjnych (z największą Salą Kongresową na 500 osób znajdującą się pod dziedzińcem zamkowym) oraz Biznes Centrum.

HOTEL ZAMEK RYN
MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO-WYPOCZYNKOWE
pl. Wolności 1, 11-520 Ryn
tel./fax 087 421 80 08
www.zamekryn.pl, www.andersgroup.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A.