MENU:

Balga pilyje

Gerdauen pilyje

Insterburg pilyje

Labiau pilyje

Neuhausen pilyje

Ragnit pilyje

Saalau pilyje

Taplaken pilyje

Waldau pilyje

 

 

PROJEKTAS...


Projekto pavadinimas: „Baltijos jūros regiono pilių maršrutu – obiektų atnaujinimas ir išsaugojimas“

Projektas vykdomas vadovaujantis Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities INTERREG III A/TACIS kaimynystės programa. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Pagrindinis partneris: Lenkijos valsčių „Gotikos stiliaus pilių“ draugija

Projekto partneriai: Kaliningrado srities ekonomikos ministerija, Labguvos (rus. Polessk) miesto savivaldybė

Projekto vykdymo terminas: 2007 m. rugsėjis – 2009 m. rugsėjis

Bendras projekto tikslas – Kaliningrado srities gotikos stiliaus pilių atnaujinimas bei bendro gotikos stiliaus pilių maršruto propagavimas rusų ir lenkų turizmo rinkose.

Kaliningrado srityje esančios pilys buvo valdomos kryžiuočių (vyskupų ir kapitulos). Šios pilys visų pirma siejamos su buvusia šioje teritorijoje Kryžiuočių valstybe. Panašūs istorijos paveldo objektai, statyti tuo pačiu laiku ir siejami su Kryžiuočių ordinu, aptinkami be to šiaurės – rytinėje Lenkijos dalyje. Nepaisant glaudžių istorinių ir kultūrinių ryšių tarp šių objektų, jų dabartinis panaudojimo lygis kultūros ir turizmo poreikiams yra labai įvairus.

Projektas remia transvalstybinį pasienio bendruomenių bendradarbiavimą. Be to projektas stimuliuos ūkio plėtrą Programos vykdymo terotorijoje, kadangi bus siekiama atnaujinti architektūros paminklus bei skatinti transvalstybinių turizmo maršrutų kūrimą.

Projekte numatytos šios veiklos: Labguvos (rus. Polessk) pilies techninės dokumentacijos parengimas norint pritaikyti objektą kultūros poreikiams; turizmo plėtros strategijos parengimas devynioms Kaliningrado srityje esančioms viduramžių pilims; bendra reklaminio – informacinio pobūdžio leidinių leidyba, pilių paveldo propagavimas turizmo mugių metu, Draugijos interneto svetainės atnaujinimas patalpinant informaciją apie naujus pilių objektus, esančius Kalinigrado srityje. 

Šis straipsnis sukurtas parėmus Europos Sąjungos lėšomis. Visą atsakomybę už straipsnio turinį prisiima vien tik jos autoriai. Pateikiamas turinys neturėtų būti tapatinamas su Europos Sąjungos nuomone ar pažiūromis.

Baltijos jūros regiono pilių maršrutu – obiektų atnaujinimas ir išsaugojimas
Projektas dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis

On the trail of the castles in the Baltic Sea region – revitalization and promotion of the objects
PROJECT is PART-financed BY THE EUROPEAN UNION