MENU:

Zamek Balga

Zamek Gierdawy (Gerdauen)

Zamek Insterburg (Wystruć)

Zamek Labiau

Zamek Neuhausen

Zamek Ragnit (Ragneta)

Zamek Saalau

Zamek Taplaken (Tałpaki)

Zamek Waldau

 

O PROJEKCIE...


Projekt p.t. "Szlakiem zamków w regionie Morza Bałtyckiego - rewitalizacja i promocja obiektów"

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest z Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG IIIA/TACIS.

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"

Partnerzy projektu: Ministerstwo Ekonomiki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd miasta Polessk

Termin realizacja projektu: wrzesień 2007 - wrzesień 2009

Celem ogólnym projektu jest rewitalizacja zamków gotyckich Obwodu Kaliningradzkiego, jak również ich promocja za pośrednictwem wspólnej trasy zamków gotyckich na rosyjskim i polskim rynku turystycznym.

Obiekty zamkowe występujące na terenie Obwodu Kaliningradzkiego to zamki krzyżackie, biskupie i kapitulne. Zamki te kojarzone są głównie z istnieniem państwa Zakonu Krzyżackiego na tym obszarze. Podobne obiekty historyczne, zbudowane w tym samym czasie i identyfikowane z państwem krzyżackim występują także na terenie Polski północno - wschodniej. Pomimo ścisłych związków historycznych i kulturowych tych obiektów, różny jest ich obecny stan zagospodarowania i wykorzystania na cele kulturowe i turystyczne.

Projekt wspiera współpracę transgraniczną pomiędzy państwami i społeczeństwami w obszarze przygranicznym. Projekt stymuluje rozwój gospodarczy obszaru Programu, poprzez działania mające na celu rewitalizację zabytków, jak również rozwój transgranicznych tras turystycznych, zbudowanych na podstawie ich wartościach historycznych i kulturowych.

Projekt zakłada następujące działania: wykonanie dokumentacji technicznej dla zamku Labiau (Polessk), celem zagospodarowania obiektu na centrum kulturalne; przygotowanie strategii rozwoju turystycznego 9 rosyjskich zamków Obwodu Kaliningradzkiego; wspólne wydawnictwo materiałów promocyjno - informacyjnych, promocja zamków za pośrednictwem targów turystycznych, aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia o nowe obiekty zamkowe położone na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

Niniejszy artykuł powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Pełną odpowiedzialność za zawartość artykułu ponoszą wyłącznie jej autorzy - Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" prezentowane treści nie powinny być traktowane jako wyraz opinii czy też poglądów Unii Europejskiej.

Szlakiem zamków w regionie Morza Bałtyckiego - rewitalizacja i promocja obiektów.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

On the trail of the castles in the Baltic Sea region - revitalization and promotion of the objects
PROJECT is PART-financed BY THE EUROPEAN UNION