MENU:

Zamek Balga

Zamek Gierdawy (Gerdauen)

Zamek Insterburg (Wystruć)

Zamek Labiau

Zamek Neuhausen

Zamek Ragnit (Ragneta)

Zamek Saalau

Zamek Taplaken (Tałpaki)

Zamek Waldau

 

ZAMEK RAGNIT (RAGNETA)...


ZAMEK RAGNETA (RAGNIT) - miejscowość Nieman (siedziba powiatu)

W dniu 23 kwietnia 1289 roku mistrz krajowy Prus Meinhard von Querfurt (1288 - 1299) zaatakował ziemię Skalowów. Następnie na miejscu pruskiego umocnienia (twierdzy) "ragaine" wybudował krzyżacką twierdzę, którą to nazwał "Landehut", co oznaczało "straż (strażnica) ziemi" albo "obrona ziemi".
Na przełomie XIII i XIV wieku Zakon Krzyżacki nadal prowadził wyczerpujące potyczki z Litwą o ziemie skalowskie. W tym też czasie powrócono do starej nazwy twierdzy "ragnit". Stała się ona najważniejszym punktem obronnym Krzyżaków w rejonie przygranicznym z Litwą i główną bazą w łańcuchu umocnień (twierdz), broniących państwo krzyżackie.
Jednak pomimo imponujących rozmiarów twierdza Ragnit nie zawsze mogła wytrzymać ataki wroga. W latach 1397 - 1409 Krzyżacy zbudowali w Ragnecie nową twierdzę z kamienia i cegły. Budową twierdzy kierował mistrz krzyżacki Konrad Fellenstein z Marienbergu.

Została wzniesiona potężna obronna budowla z kamienia i cegły, otoczona fosą i wałem, o kształcie zamkniętego kwadratu. Wielkość wewnętrznego dziedzińca wynosiła około tysiąca metrów kwadratowych. Główne wejście znajdowało się w skrzydle zachodnim i było ozdobione granitowym łukiem, z którego opuszczano obronną kratę. Jakiś czas później wybudowano stojącą w pobliżu zamku wartownię, której wysokość sięgała 25 metrów.
W listopadzie 1678 Ragnetę zajęli żołnierze szwedzcy. Przebywali tu około roku, zanim do Prus nie przybył z pomocą wielki mistrz Fryderyk Wilhelm, który zmusił Szwedów do opuszczenia Ragnety. Po wycofaniu wojsk szwedzkich zostały przeprowadzone niezbędne prace rekonstrukcyjne twierdzy.
W 1722 roku osada Ragnit otrzymała prawa miejskie. Historyczny herb miasta przedstawiał się w następujący sposób. Na niebieskim tle była umieszczona sylwetka miasta-twierdzy - połyskujące srebrem domy z czerwonymi dachami. Nad miastem w mieniącym się złotem trójkącie "Oko Opatrzności", które jakby spoglądało na miasto i promieniowało łaską, a obok szybuje orzeł - potężny i wolny ptak. W dole pluskają spokojne wody rzeki Niemen.
W czasie wojen napoleońskich w Ragnecie kwaterowały pułki francuskie. W grudniu 1812 roku do miasta weszli żołnierze pod dowództwem generała - adiutanta Aleksandra Kutuzowa, krewnego wybitnego rosyjskiego wodza Michaiła Kutuzowa.
W latach trzydziestych XIX wieku zabytkowa twierdza Ragnit straciła swój obronny charakter. Została przystosowana do potrzeb sądownictwa i więziennictwa.

Do dnia dzisiejszego ruiny twierdzy z basztą możemy podziwiać w samym centrum miasta Nieman.Ich wygląd i zły stan świadczą o obojętnym stosunku do przeszłości. W swoim czasie, kiedy do jakiegoś filmu należało włączyć epizody z okresu wojny, twierdzę wykorzystano do zdjęć. Wtedy zainteresowano się ruinami, a nawet próbowano je zachować. Teraz "Oko Opatrzności" z historycznego herbu odwróciło się od mieszkańców miasteczka i już nie czuwa ani nad stanem twierdzy, ani miasta. Z tego wynika, że troskę o zabytki muszą przejąć na siebie sami mieszkańcy.

Szlakiem zamków w regionie Morza Bałtyckiego - rewitalizacja i promocja obiektów.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

On the trail of the castles in the Baltic Sea region - revitalization and promotion of the objects
PROJECT is PART-financed BY THE EUROPEAN UNION