MENU:

Zamek Balga

Zamek Gierdawy (Gerdauen)

Zamek Insterburg (Wystruć)

Zamek Labiau

Zamek Neuhausen

Zamek Ragnit (Ragneta)

Zamek Saalau

Zamek Taplaken (Tałpaki)

Zamek Waldau

 

ZAMEK TAPLAKEN (TAŁPAKI)...


ZAMEK TAŁPAKI (TAPLAKEN) - miejscowość Tałpaki (powiat gwardiejski)

W dawnych czasach dookoła Taplakenu (wcześniej miejscowość nazywała się Dablak), jak wzrokiem sięgnąć rozpościerały się grząskie błota. Ich stałymi mieszkańcami były żurawie, czaple, żaby i miriady komarów. W powietrzu krążyły białe mewy i podniebni władcy - jastrzębie. Zimą nad błotami unosiły się gęste opary. Efektem tego było wrażenie, że cała przestrzeń przykryta była białą puchową kołdrą, która chroniła ciepło ziemi. Najprawdopodobniej z tego powodu Prusowie nazwali swoją maleńką wioskę na skraju grzęzawisk "taplaken", co oznacza "ciepło" lub "ciepłe miejsce".

W sytuacji nieustannych wojen z Litwinami, na 56 kilometrze od Kőnigsbergu Krzyżacy postanowili wybudować twierdzę, oddzielającą Tapiau, Norkitten i Wehlau. W 1336 roku, najprawdopodobniej według rozkazu ówczesnego dowódcy wojsk krzyżackich Henryka Dusemera von Arfberga, przy ujściu rzeczki Neme został zbudowany "regularny dwór" z wieżą przy głównym wejściu i przedzamczem.
Twierdza miała regularny geometryczny kształt, co odpowiadało istniejącym wówczas normom fortyfikacyjnym. Położenie Taplaken posiadało szereg walorów. Przez miejscowość przechodziła główna droga z Kőnigsbergu, która to tutaj rozdwajała się prowadząc do Tilsit (Tylży) i Insterburga. Stąd także zaczynał się najkrótszy szlak do Labiawy (Labiau) i Welawy (Wehlau).
W 1376 roku wielki książę litewski Kiejstut zdobył twierdzę i następnie całkowicie ją zburzył. Po tym wydarzeniu, w 1379 roku twierdzę "ubrano w kamienne szaty", efektem czego stała się trwalsza i bezpieczniejsza. Za czasów panowania mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna twierdza została przebudowana i zaczęła przypominać nieduży zamek. Jednak z biegiem czasu, podobnie jak inne budowle tego typu, zamieniła się w wiejską posiadłość. Do roku 1820 obok niej wybudowano 24 chłopskie osady. Liczba ludności wynosiła około 250 osób.

Po II Wojnie Światowej do Taplaken przybyli przesiedleńcy z ZSRR. Wtedy to miejscowość zmieniła nazwę na Tałpaki, co nieznacznie przypominało dawną nazwę pruską. Obecnie pozostałości starego zamku w Tałpakach są dobrze widoczne z głównej szosy, prowadzącej do miejscowości.

Szlakiem zamków w regionie Morza Bałtyckiego - rewitalizacja i promocja obiektów.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

On the trail of the castles in the Baltic Sea region - revitalization and promotion of the objects
PROJECT is PART-financed BY THE EUROPEAN UNION