Miejsca pamięci narodowej Warmii, Mazur, Powiśla

Traktowanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych, przykościelnych cmentarzy, tablic z nazwiskami poległych mieszkańców jako materialnych śladów krwawych konfliktów i dramatycznych wydarzeń z przeszłości, to dowód na trwałość pamięci i okazywanie należytego szacunku osobom zmarłym w ich wyniku. Coraz częściej związany jest on także z opieką nad zabytkami, gdyż w miarę upływu lat, wzrasta wartość historyczna takich obiektów. Niejednokrotnie jest ona związana z unikalnymi rozwiązaniami architektonicznymi i walorami krajobrazowymi. Obiekty grobownictwa wojennego zawierają zatem wieloaspektowy walor kulturotwórczy, możliwy do wykorzystania dla budowania lokalnej tożsamości mieszkańców. W związku z tym, sposób ich utrzymania i sprawowania opieki nad nimi, wpływa na wizerunek nie tylko danego miejsca, ale także gminy, a pośrednio województwa i kraju. Wymagają więc troski nie tylko ze strony władz publiczny, ale także okolicznych mieszkańców. Jest oczywistym, że problem cmentarza zaczyna się wtedy, kiedy ludzie pochowani na  cmentarzach nie mają już bliskich, którzy by się grobami opiekowali. I wtedy pozostali stają przed problemem – prawnym, ale też etycznym i filozoficznym. Tereny cmentarzy sprzedawane są na działki rekreacyjne i inwestycyjne. Stare, zabytkowe pomniki są usuwane, aby zrobić miejsce dla nowych pochówków, nieczynne cmentarze są we władaniu różnych właścicieli, nie zawsze dbających o ochronę pamięci zmarłych – w tym bojowników o polskość Warmii, Mazur oraz Powiśla. Na cmentarze patrzymy przez pryzmat kulturowy i wyznaniowy. Mamy nadzieję, że to wspólne pochylenie się nad tematyką doprowadzi do wypracowania wspólnych rozwiązań i do zaopiekowania się naszym wspólnym dziedzictwem. Jeżeli wszyscy podzielamy potrzebę ochrony naszego dziedzictwa kulturowego, to powinniśmy wspólnie działać na rzecz ochrony cmentarzy, gdzie spoczywają ludzie walczący o polskość tych ziem.

Warmia Mazury Logo
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Biblioteka online

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami
w serwisie ISSUU

Kontakt

tel. stacjonarny

+48 89 535 32 76

tel. komórkowy

+48 535 887 090

Adres

Pieniężnego 10
10-006 Olsztyn

Strona została utworzona w ramach projektu
pn. „Rozwój marki turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich”
współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii