Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”, który przedstawia zamki i miejscowości związane z życiem M. Kopernika i E. Kanta według trasy studentów-przewodników prowadzącej przez Olsztyn-Lidzbark Warmiński-Frombork-Kaliningrad.

Film kierowany  jest do uczniów i studentów z Polski i Rosji. Już wkrótce zostanie zaprezentowany przed konkursami, organizowanymi dla uczniów i studentów zainteresowanych szkół z woj. pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego.

Film jest działaniem projektu „Podniesienie atrakcyjności  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. Partnerami projektu są: Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gmina  Olsztyn.
„Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”
wersja polska:

http://www.youtube.com/watch?v=5CZlkRuFs0k
wersja rosyjska:

Głównym celem projektu jest stworzenie i promocja polsko – rosyjskich  produktów turystycznych opartych na wspólnych walorach kulturowych i historycznych Polski i Rosji oraz podniesienie wiedzy i tożsamości historycznej młodzieży i studentów tj. mieszkańców obszaru realizowanego projektu na temat dziedzictwa historycznego ich miejsca zamieszkania.