Dnia 12 czerwca 2013 r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan na przedzamczu zamku malborskiego odbył się  etap centralny konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego.
Konkurs zorganizowano we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku. Do Malborka przyjechali finaliści etapów gminnych 16 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zakonu krzyżackiego w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Program  konkursu:

godz. 10.30–11.00 – rejestracja uczestników
godz. 11.00 – rozpoczęcie konkursu
godz. 11.00–11.10 – powitanie uczestników oraz gości przez p. Mariusza Mierzwińskiego – dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku
godz. 11.10–12.15 – przeprowadzenie  konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego w formie testu pisemnego wśród uczniów trzech kategorii wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja  oraz szkoły ponadgimnazjalne)
godz.12.15–14.30 – warsztaty edukacyjne na zamku, zwiedzanie zamku: szkoły podstawowe – Portret króla na monecie (mgr Joanna Czarnowska), gimnazja – Zamkowa gra – Znajdź skarb (mgr Bartłomiej Butryn), szkoły ponadgimnazjalne – Święci Orędownicy. Gotycka rzeźba na zamku w Malborku (mgr Monika Czapska)
12.15 – 14.30 – sprawdzenie prac, wyłonienie zwycięzców oraz wypisanie dyplomów dla uczestników konkursu
godz. 14.30 – 15.00 – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
godz. 15.00 – 16.00 – wspólny obiad

Organizacja i sekretariat konkursu:

Izabela Narożniak, Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, e-mail: [email protected];
Aleksandra Siuciak, Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, e-mail: [email protected], [email protected]

Komisja w składzie:

Izabela Narożniak – Stowarzyszenie, Aleksandra Siuciak – Muzeum Zamkowe w Malborku, Joanna Niewiadomska – Muzeum Zamkowe w Malborku, Karolina Piotrowska – Muzeum Zamkowe w Malborku, Artur Dobry – Muzeum Zamkowe w Malborku, Ryszard Rząd – Muzeum Zamkowe w Malborku wyłoniła zwycięzców:

w kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Michał Zdziennicki – reprezentujący gminę Sztum
II miejsce – Rafał Grzybicki – reprezentujący gminę Olsztyn
III miejsce – Basia Puszcz – reprezentująca gminę Lidzbark Warmiński

w kategorii gimnazjów
I miejsce – Katarzyna Pianka – reprezentująca gminę Nidzica
II miejsce – Nina Linde – reprezentująca gminę Bytów
III miejsce – Paulina Maryniak – reprezentująca gminę Nowe

w kategorii szkół ponagimnazjalnych
I miejsce – Martyna Pachulska – reprezentująca gminę Lidzbark Warmiński
II miejsce – Bartosz Ruczyński – reprezentujący gminę Ostróda
III miejsce – Ilona Grzybowska – reprezentująca gminę Bytów

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Konkurs jest działaniem projektu „Podniesienie atrakcyjności  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. Partnerami projektu są: Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gmina  Olsztyn.