Regulamin konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

1. Organizatorami konkursu historycznego o zamkach państwa krzyżackiego są: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

2. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów z 16 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Skarszewy, Nowe, Gniew, Malbork, Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn).

3. Celem konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy o państwie krzyżackim obejmującym obszar dzisiejszej północno-wschodniej Polski oraz obwód kaliningradzki, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:
– powstanie i ekspansja zakonu krzyżackiego;
– organizacja państwa krzyżackiego w Prusach;
– wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego oraz biskupstwa pomezańskiego i warmińskiego na terenie 16 gmin należących do Stowarzyszenia;
– wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego na terenie obwodu kaliningradzkiego (zamek Balga na terenie miejscowości Wiesiełoje, zamek Gerdauen na terenie miejscowości Żeleznodorożnyj, zamek Labiau na terenie miejscowości Polessk, zamek Neuhausen na terenie miejscowości Gurjewsk, zamek Ragnit na terenie miejscowości Nieman, zamek Saalau na terenie miejscowości Kamienskoje, zamek Taplacken na terenie miejscowości Tałpaki, zamek Waldau na terenie miejscowości Nizowje, zamek Insterburg na terenie miejscowości Czerniachowsk);
–  gospodarka i kultura na ziemiach pruskich;
–  stosunki polsko-krzyżackie od XIV do XVI w.;
–  wielka wojna zakonu krzyżackiego z Królestwem Polskim – bitwa pod Grunwaldem;
–  wojna trzynastoletnia 1454–1525.

4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie poszczególnych gmin  w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;
– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014 roku, w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, od godz. 11.00  do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku  udział wezmą zwycięzcy, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych  gmin w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja.

W związku z powyższym każdą gminę reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu  (gminnego) konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

5. Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu  pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w której skład wejdą przedstawiciele Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Stowarzyszenia.

7. Nagrody w finale konkursu zostaną przyznane w dwóch  kategoriach  (miejsca I-III):  szkoły podstawowe oraz  gimnazja. Laureaci finału konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu.  W terminie do 23 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia nazwiska zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego konkursu, na adres  e-mail: [email protected] lub fax 89 535 32 76.

9. Koszty związane z organizacją konkursu na etapie gminnym, jak również koszty dojazdu uczestników na etap centralny konkursu pokrywane są przez gminy.

10. Koszty organizacji etapu centralnego konkursu pokrywane są przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w zakresie ustalonym pomiędzy partnerami.

11. Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.hekko24.pl, w zakładce: konkurs.

12. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia w etapie centralnym konkursu nie biorą udziału zwycięzcy 1, 2, 3 miejsc finału konkursu z roku poprzedniego, w tej samej kategorii wiekowej.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny) konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach,                                                strony:  139, 182-185, 272
M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec, Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach,  strony: 19-20, 27-30, 45-48, 50, 51,54
P. Pizuński, Poczet Wielkich Mistrzów,  strony: 264-266
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia zakonnego na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309–1457),  strony: 9, 241
S. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411,                      strony: 56, 57, 60, 74

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

A. Nadolski, Grunwald 1410, strona: 113
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach,
strony:  169-171, 255-256, 363-367, 409, 411, 413-415, 492
M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec, Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach,  strony: 19-20, 43, 45-46, 50-51, 244
P. Pizuński, Poczet Wielkich Mistrzów, strona: 265
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia zakonnego na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309–1457), strony: 9, 331-335
S. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411,
strony: 57- 60
Szlakiem Zamków Gotyckich – wydawnictwo Stowarzyszenia, strony: 43 (Wiesiełoje – zamek Balga); 48, 49 (Polessk – zamek Labiau);   53 (Nieman – zamek Ragnit)

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,
strony:
69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 108

S. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411,
strony:  66 -72

Szlakiem Zamków Gotyckich – wydawnictwo Stowarzyszenia, strony: 43  (Wiesiełoje – zamek Balga); 48, 49 (Polessk – zamek Labiau); 53 (Nieman  – zamek Ragnit);  50, 51 (Gurjewsk  – zamek Neuhausen);  53 (Nieman  – zamek Ragnit), 44 (Żeleznodorożnyj – zamek Gerdauen);

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,
strony: 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107

M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach,
strony:  281-283, 330 -331, 418-424, 492-495

S. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411,
strony:  66 -72

Szlakiem Zamków Gotyckich – wydawnictwo Stowarzyszenia, strony: 43  (Wiesiełoje – zamek Balga); 47 (Czerniachowsk  – zamek Insterburg);  48, 49 (Polessk – zamek Labiau);    50, 51 (Gurjewsk  – zamek Neuhausen);  53 (Nieman  – zamek Ragnit); 44 (Żeleznodorożnyj – zamek Gerdauen); 56 (Tałpaki – zamek Taplacken); 58 (Nizowje – zamek Waldau); 54 (Kamienskoje – zamek Saalau)

Do pobrania: A_Nadolski Do pobrania: M_Biskup_G_Labuda_1 Do pobrania: M_Jackiewicz_Garniec Do pobrania: P_Pizunski Do pobrania: S_Jozwiak_J_Trupinda Do pobrania: S_Kuczynski_1 Do pobrania: Szlakiem Zamkow Gotyckich

Do pobrania: Lewandowaska_Dzieje_i_kultura_Warmii_i_ Mazur cz1 (wielkość pliku ok 19MB)

Do pobrania: Lewandowaska_Dzieje_i_kultura_Warmii_i_ Mazur cz2 (wielkość pliku ok 25MB)

Do pobrania: M_Biskup_G_Labuda_2

Do pobrania: S_Kuczynski_2