W związku z realizacją projektu p.t. „Podniesienie atrakcyjności  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja EISP 2007-2013 zostały oznakowane zamki występujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego.

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” ustawiło 30 turystycznych znaków drogowych  typu E-22a „Zamki gotyckie Szlak turystyczny”. Znaki mają na celu skierować ruch turystyczny na odcinek Szlaku Zamków Gotyckich przebiegający przez miejscowości: Ostróda – Nidzica – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Kętrzyn – Ryn.

Także w ramach wspólnego przedsięwzięcia  partner rosyjski  projektu – Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego wykonał i ustawił przy drogach wjazdowych do 9 rosyjskich miejscowości obwodu kaliningradzkiego na terenie których zachowały się  ruiny zamków 9 znaków turystycznych wzorowanych na polskich znakach typu E-22a.  Partner ustawił również 9 tablic informacyjnych w języku rosyjskim i angielskim przedstawiających historię zamków na terenie obecnego obwodu kaliningradzkiego. Są to miejscowości: Wiesiełoje (zamek Balga), Polessk (zamek Labiau),  Zeleznodoroznyj (zamek Gerdauen), Guriewsk (zamek Neuhausen), Nieman (zamek Ragnit), Kamienskoje (zamek Saalau), Tałpaki (zamek Taplacken), Nizowje (zamek Waldau), Czerniachowsk (zamek Insterburg).

Dzięki polsko-rosyjskiemu przedsięwzięciu w jednolity sposób  zostały oznakowane zamki dawnego państwa krzyżackiego, obecnie położone na terenie dwóch państw i regionów sąsiadujących ze sobą.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. Partnerami projektu są: Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gmina  Olsztyn.

Znaki w Polsce:

Znaki w Rosji:

Tablice w Rosji: