W dniach 20 marca br. na zamku lidzbarskim oraz 27 marca br. na zamku malborskim miały miejsce wizyty dzieci i młodzieży rosyjskiej ze szkół podstawowych oraz średnich z Kaliningradu oraz Sławska (powiat Sovietsk). Na zamku lidzbarskim uczestnicy rosyjscy wzięli udział w dwóch lekcjach historycznych: „Wielcy mieszkańcy i goście rezydencji biskupiej” oraz „bitwa pod Heislbergiem 1807”, zwiedzili zamek biskupów warmińskich oraz kościół pw. św. ap. Piotra i Pawła, obejrzeli film w wersji rosyjskiej „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”. Na zamku malborskim uczestnicy rosyjscy wzięli udział w dwóch lekcjach historycznych: „Kuchnia zakonu krzyżackiego” oraz „Uzbrojenie rycerzy zakonu krzyżackiego”, prowadzonej z udziałem w udziałem grupy rekonstrukcyjnej „Regiment Piechoty Zaciężnej”. Lekcjom towarzyszyło zwiedzanie zamku malborskiego oraz pokaz walk rycerskich.

„Żywe” lekcje historii dla uczniów rosyjskich są działaniem projektu „Podniesienie atrakcyjności  północno-wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gmina Olsztyn, Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego.