Projekt BeLIVE – rozpoczęcie działań projektu zalążkowego

kwi 17, 2023

14 kwietnia br. konferencją startową w formie online rozpoczął się projekt BeLIVE – BAŁTYCKIE ŻYWE LEKCJE HISTORII. Jest to przedsięwzięcie realizowane z udziałem polskich i litewskich samorządów i organizacji: Miasta MalborkaStowarzyszenia gmin “Polskie zamki gotyckie” z Olsztyna oraz miast litewskich – Silute Neringa. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Projekt ma na celu budowanie silnych bałtyckich korzeni opartych na zasobach dziedzictwa kulturowego danego kraju poprzez ich upowszechnienie przy wykorzystaniu nowoczesnych i kreatywnych narzędzi.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby poznawania świata w sposób bardziej dostępny w czasach nieprzewidywalnych kiedy obiekty historyczne i dobra kultury dziś są dostępne a jutro dostęp może być nieosiągalny.

Partnerstwo projektowe zostało zbudowane w oparciu o różnorodność zasobów i dóbr kultury materialnej i niematerialnej partnerów. Projekt BeLIVE chce wykorzystać wszystkie cechy podmiotów partnerskich i wzmocnić potencjał Południowego Bałtyku.

Podczas konferencji online jeszcze raz został przedstawiony wszystkim partnerom zarys projektu, kroki jakie musimy podjąć by zrealizować zamierzenia. A pierwszym z działań będą warsztaty, podczas których spotkają się wszyscy partnerzy na żywo. Wspólnie będziemy poznawać potencjał naszych miast i zasobów. Rozpoczniemy od Litwy, partnera z Silute, miasta leżącego kilkanaście kilometrów od Zalewu Kurońskiego. Z kolei na Mierzei Kurońskiej położone jest miasteczko Neringa, nasz drugi partner litewski projektu BeLIVE.

Zadania, którymi chcemy się zająć w projekcie zalążkowym to diagnoza, rozeznanie i dane wyjściowe, które posłużą nam do zebrania cennych informacji. W projekcie zalążkowym będziemy skupieni na zebraniu informacji o zasobach i możliwościach budowanie wspólnej tożsamości bałtyckiej.

Projekt jest bardzo rozwojowy a zapisy wniosku zalążkowego stanowią dla nas ramy wyjściowe.

Projekt BeLIVE realizowany jest z Programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money, który skierowany jest do krajów położonych w obszarze Morza Bałtyckiego. Jako Program zalążkowy ma na celu ułatwienie procesu przygotowania pełnowymiarowych projektów, które będą realizowane i finansowane w ramach regularnych naborów wniosków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Ma on na celu stymulowanie rozwoju wysokiej jakości projektów i służy jako zachęta dla potencjalnych beneficjentów do przekonania lokalnych decydentów do rozwijania pomysłu na projekt, ponieważ odpowiednie koszty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).