O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” powstało w 1997 r. Utworzenie Stowarzyszenia wynikło z przekonania, że promocja pojedynczego zamku nie odniesie takiej skuteczności, jak promocja wielu obiektów w ramach jednej wspólnej trasy – Szlaku Zamków Gotyckich. Działania organizacji skierowane są do turystów polskich oraz zagranicznych zainteresowanych poznaniem oferty turystycznej zamków dawnego państwa krzyżackiego. Istotne jest, aby nie tylko turystom, ale również mieszkańcom gmin Szlaku Zamków Gotyckich przybliżyć historię ich miejsca zamieszkania.

Od 2004 r. Stowarzyszenie prowadzi stałą współpracę z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego celem rewitalizacji oraz promocji zamków znajdujących się na terenie obecnego Obwodu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • wydawnictwa promocyjno-informacyjne o zamkach w wersji polskiej i obcej, przeznaczone na polskie i zagraniczne targi turystyczne oraz do punktów IT na terenie Polski i Obwodu Kaliningradzkiego
  • oznakowanie gmin należących do Stowarzyszenia tablicami informacyjnymi (Szlak Zamków Gotyckich) oraz znakami drogowymi E-22a – zamki gotyckie – szlak turystyczny
  • organizację konkursu wiedzy o zamkach gotyckich dla uczniów – mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia
  • organizację konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim dla uczniów – mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia
  • udział w polskich i zagranicznych targach turystycznych
  • budowę całorocznych produktów turystycznych bazujących na potencjale kulturowym i turystycznym Szlaku Zamków Gotyckich,
  • odpowiednio przygotowanych do sprzedaży z partnerstwem przedsiębiorców, lokalnych organizacji turystycznych, muzeów