Sprawozdania z działalności stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Kierując się zasadą transparentności NGO, przedstawiamy do wglądu zestawienie sprawozdań finansowych oraz merytorycznych STOWARZYSZENIA GMIN „POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE”

 

Sprawozdania finansowe wg. lat

Sprawozdania merytoryczne wg. lat