Projekt BeLIVE – konferencja otwierająca projekt, 25-27.05.2023, Silute – Litwa

maj 29, 2023

Partner litewski z Silute był pierwszym punktem spotkań na żywo projektu BeLIVE. Gospodarzem konferencji była Administracja Miasta Silute, którzy zorganizowali spotkanie w Muzeum Silute – miejscu dumy władz samorządowych i mieszkańców.

Ze strony litewskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu Silute z departamentów rozwoju miasta oraz współpracy międzynarodowej i projektów europejskich, pracownicy Muzeum Silute, a także przedstawiciele drugiego partnera projektu BeLIVE, z miasta Neringa z wydziału Planowania Strategii, inwestycji i turystyki oraz z informacji turystycznej tego miasta.

Delegacja z Polski to przedstawiciele Muzeum Miasta MalborkaStowarzyszenia gmin “Polskie zamki gotyckie” oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Na Litwie spędziliśmy intensywny czas rozmów o naszych organizacjach, możliwości rozwoju współpracy. Ta bezpośrednia komunikacja pozwoliła nie tylko na wymianę zdań w zakresie projektu ale dzięki spotkaniu na żywo mogliśmy uczyć się od siebie wzajemnie, poznać potrzeby i omówić wspólne rozwiązania.

Dopełnienie spotkań na Litwie były wizyty studyjne dopasowane do charakteru projektu, ponieważ dotyczyły obszaru związanego z dziedzictwem kulturowym.

  1. Odwiedziliśmy miasteczko Sveksna i poznaliśmy tamtejszą zabudowę architektoniczną, która stanowi największą wartość historyczną tego miejsca – kościół oraz zespół pałacowy jako przykład najpiękniejszego dworu na Żmudzi.

2. Drugim miejscem była malownicza wyspa Rusne z kilkoma tysiącami mieszkańców i setkami tysięcy ptaków, gdzie pośród pól poprzecinanych kanałami wyłania się miejsce z lokalną restauracją, w której gospodarze dbają o historię miejsca przywołując smaki potraw przygotowywanych według starych receptur szlachty rodziny Radziwiłłów.

Drugiego dnia pracowaliśmy w formie warsztatów nad kształtem przyszłej koncepcji projektu, dyskutowaliśmy nad formułowaniem celu, wskaźników oraz działań projektowych.

Po zakończonej pracy pojechaliśmy na wizytę studyjną gdzie odwiedziliśmy miejsce edukacji ekologicznej, w miejscowości położonej na Mierzei Kurońskiej, do której partner zorganizował rejs statkiem. Miejsce naszej wizyty znajduje się w miejscu światowego dziedzictwa UNESCO.

W ramach projektu zaplanowane są 2 spotkania działań zalążkowych, w każdym z krajów partnerskich po 1 spotkaniu międzynarodowym z udziałem wszystkich partnerów oraz interesariuszy. Organizowane są też spotkania partnerskie w formie online, które umożliwiają jeszcze szerszą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk jako bieżące działania, zarówno po stronie litewskiej jak i polskiej.

W czerwcu spotykamy się w Polsce, będą zorganizowane warsztaty dotyczące prac nad dokumentem finałowym projektu, tzw. koncepcją projektową (jako zalążek do regularnego projektu), natomiast podczas wizyty studyjnej odwiedzimy miejsca w Elblągu oraz Malborku tematycznie związane z projektem.