Zadanie pn. „Miejsca pamięci Warmii, Mazur, Pomorza”

wrz 1, 2022

Celem ogólnym zadania jest wzrost świadomości społecznej najmłodszych mieszkańców województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, przede wszystkim z 14 gmin członkowskich Wnioskodawcy (Bytów, Człuchów, Lębork, Malbork, Gniew, Sztum, Nowe, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn) w zakresie roli i wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym najbliższego otoczenia.

Główne działania zdania:

  • webinarium pn. „Miejsca pamięci”
  • konkurs  „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”
  • interaktywna mapa pn. „Miejsca pamięci narodowej Warmii, Mazur, Pomorza”

Budżet zadania: 11 860,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 9 300,00 zł

Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa
w ramach Programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.