Wydanie książki „Szlakiem wybitnych postaci historycznych Mikołaj Kopernik Immanuel Kant”

sie 7, 2020

W końcu lipca br. została wydana wersja angielska oraz niemiecka książki p.t. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych Mikołaj Kopernik Immanuel Kant”. Książka dedykowana jest dwóm najwybitniejszym postaciom nauki dawnych Prus Wschodnich (obecne województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradki FR). Są to Mikołaj Kopernik – genialny astronom, lekarz, ekonomista i administrator dóbr kapituły warmińskiej oraz Immanuel Kant – jeden z największych filozofów pochodzących z Królewca. Obaj, choć w różnych epokach, prowadzili tu swą działalność. Mimo że obecność Kopernika wiąże się przede wszystkim z Warmią, a Kanta z Królewcem to ślady ich obecności są udokumentowane po obu stronach dzisiejszej granicy polsko-rosyjskiej. Kopernik z racji swych obowiązków przebywał głównie w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku i Olsztynie, ale dwukrotnie odwiedził Królewiec i był w wielu innych miejscowościach obecnego obwodu kaliningradzkiego np. Polessk, Sovietsk. Zaś Jarnołtowo, Gołdap, Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim szczycić się mogą, że niegdyś gościły Kanta – wielkiego królewieckigo filozofa.

Wydanie książek jest działaniem projektu nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’.

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

Zapraszamy do lektury! [zew. link biblioteka ISSUU]