Zawarcie umowy z wykonawcą

mar 3, 2023

W dniu 3 marca 2023 r. została zawarta umowa z firmą  Magazyn „Świat”, ul. 1 Sierpnia 41 m 70, 02-134 Warszawa, na kwotę 12 054,00 zł brutto, na realizację kampanii promocyjnej „Zamki i największe atrakcje turystyczne Słowacji i Węgier” na polskim rynku turystycznym,  w postaci relacji z wyjazdu na indywidualną wizytę studyjną na Słowację oraz na Węgry (Region Górnej Cisy) w terminie od 24 marca do 1 kwietnia 2023 r.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska