Polskie Zamki Gotyckie

Wydarzenia

warsztaty regionalne dla nauczycieli – drugi stopień

W dniu 25 listopada br. zakończył się drugi etap projektu Gwara warmińska – warsztaty dla nauczycieli, realizowanego przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Stowarzyszeniem „Dom Warmiński”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Druga część projektu obejmowała takie zagadnienia jak: szlaki turystyczne Warmii i Mazur, oświata regionu po II wojnie światowej czy warsztaty muzyczne prowadzone przez solistę zespołu Babsztyl – Cezarego Makiewicza. Pozostałymi prowadzącymi byli: dr hab. Izabela Lewandowska (UWM), dr hab. Janusz Hochleitner (UWM), dr Iwona Jóźwiak (ODN) oraz gawędziarz, regionalista Edward Cyfus.

Efektem szkolenia jest nie tylko wzbogacenie działań sieci współpracy Regionalizm – patriotyzm jutra, funkcjonującej w Ośrodku od 2016 r., ale także zainspirowanie nauczycieli do pisania innowacji pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania uwzględniających niematerialne dziedzictwo regionu. Przykładowe prace zostały umieszczone na stronie internetowej (https://pl-pl.facebook.com/PodrecznikRegionalnyDlaWarmiiIMazur/) i mogą stanowić przykłady dobrych praktyk dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Uczestnicy projektu otrzymali e-booki pt. Dzieje i kultura ziem pruskich, Olsztyn 2017, Wydawnictwo ElSet, (e-book został przygotowany na podstawie podręcznika Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2012) oraz Elementarz warmiński (współautorzy: I. Lewandowska, E. Cyfus, ilustracje A. Rok, Wydawnictwo ElSet, Olsztyn 2017).

 

 

 

 

 

 

Elementarz Warmiński

Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia „Dom Warmiński” jest popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Warmii m.in. poprzez ochronę dóbr kultury, sztuki i tradycji na jej terenie. Nieodłącznym elementem niematerialnej kultury historycznej Warmii jest gwara warmińska, związana z przeszłością, tradycjami i obyczajami na wsi.
Chcąc przyczynić się do rzeczywistej popularyzacji regionu, jego historii, tradycji i gwary, a tym samym do pogłębienia świadomości regionalnej mieszkańców, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w 2017 r. przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowało projekt, wynikiem którego jest publikacja „Elementarza warmińskiego”.

Elementarz wraz z płytą audio z materiałami dydaktycznymi w formie plików do wydruku, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania, przekazany zostanie do szkolnych bibliotek na terenie działania Stowarzyszenia.

Informacje na stronie:

http://www.domwarminski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=942:elementarz-warminski&catid=46:aktualnosci-z-warmii&Itemid=162

Szlakami zabytków: Polska – Węgry

Zapraszamy do lektury folderu produktów turystycznych pn. „Szlakami zabytków: Polska – Węgry”. Publikacja prezentuje zabytki epoki średniowiecza położone na terenie Polski oraz Węgier. W przypadku Polski będą to zamki położone na terenie dawnego państw krzyżackiego, teraz zrzeszone w ramach Szlaku Zamków Gotyckich zarządzanego przez naszą organizację. W przypadku Węgier zapraszamy na szlak kościołów średniowiecznych (protestanckich) zarządzanych przez organizację węgierską.

Odwołujemy się do wspólnych związków historycznych obu państw tj. obecności Krzyżaków na terenie obu państw,  którzy byli na Węgrzech, jako pierwsi w Europie, skąd przybyli na ziemie polskie. Odwołujemy się także do postaci wybitnego mieszkańca Nidzicy – Ferdynand Gregorovius’a znanego w historii XIX- wiecznej wiosny Ludów w Europie, także na ziemiach polskich i węgierskich. Nidzica chociaż słynie z zamku krzyżackiego pamięć o Gregoroviusie jest utrwalana w szeregu przedsięwzięciach typu konkursy historyczne. Także w nowo otwartym obiekcie noclegowym jedna z reprezentacyjnych komnat została nazwana nazwiskiem tej wybitnej postaci.

Link do publikacji

http://zamkigotyckie.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Szlakami_zabytkow_Polska_Wegry-_2017.pdf

 

warsztaty regionalne dla nauczycieli – pierwszy stopień

W dniach 30 wrzesień br., 1 październik br., 14 październik br. w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty dla nauczycieli w ramach pierwszego stopnia szkolenia „Regionalizm-patriotyzm jutra”.

Szkolenie jest działaniem projektu pn. „Gwara warmińska – warsztaty regionalne dla nauczycieli”  realizowanego przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Stowarzyszeniem „Dom Warmiński”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

W spotkaniach udział wzięli nauczyciele ze szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Celem warsztatów jest utworzenie sieci współpracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych na rzecz przygotowania konspektów zajęć edukacyjnych uwzględniających tematykę materialnego i niematerialnego dziedzictwa historycznego Warmii i Mazur w edukacji historycznej.

Podczas pierwszego dnia szkolenia rozmawiano o inspiracjach regionalnych w pracy nauczyciela, przynależności państwowej Warmii i Mazur na przestrzeni wieków, zwyczajach, tradycjach i obrzędach, stroju ludowym i genezie gwary warmińskiej. Grupa wysłuchała także wykładu naukowego prof. Stanisława Achremczyka – Genius loci Olsztyna. Drugi dzień rozpoczęto od praktycznej nauki gwary warmińskiej, tworzono scenariusze zajęć i kart pracy. Zajęcia przeprowadzili: dr Iwona Jóźwiak, dr hab. Izabela Lewandowska oraz rodowity Warmiak Edward Cyfus. Dzień trzeci poświecony był prezentacji scenariuszy lekcji przygotowanych przez uczestników oraz zajęciom warsztatowym – malowanie na szkle regionalnych motywów pod kierunkiem dr Marty Wasilewskiej-Frągnowskiej.

 

 

 

 

Pieśni polskie i węgierskie – Ferdynanda Gregoroviusa, audiobook

Zapraszamy do odsłuchania audiobooka z zapisem wierszy „Pieśni polskie i węgierskie” Ferdynanda Gregoroviusa. Jest to zbiór szesnastu wierszy pisanych ku czci Węgrów i Polaków walczących o wolność i niezawisłość swych ojczyzn w dobie powstań narodowych wzniecanych na fali europejskiej Wiosny Ludów.

Pierwsze wydanie utworów, pisane gotykiem w języku niemieckim, ukazało się w 1849 roku, w czasie upadającego powstania. Następne, trójjęzyczne wydanie, przetłumaczone na język polski i węgierski opublikowane zostało z inicjatywy  Stowarzyszenia Miłośników Rusi nad Łyną w 2015 roku  tj. 166 lat po pierwodruku. Nowe wydanie, opatrzone wstępem wybitnych historyków, prof. Janusza Jasińskiego i prof. Istvána Kovácsa, zilustrowane rycinami z epoki, wzbudziło wielkie zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech i w Niemczech.

Więcej informacji na ten temat, a także audiobook w wersji polskiej, niemieckiej i węgierskiej w formacie mp3 znajduje się pod adresem:

Wersja węgierska | Wersja polska | Wersja niemiecka

 

„żywe” lekcje historii w muzeach w Kaliningradzie

W dniach 19 września 2014 r. oraz 17 października 2014 r. w Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie miały miejsce wizyty dzieci i młodzieży polskiej z gimnazjów z Kwidzyna oraz szkoły podstawowej z Kętrzyna.

W muzeum uczestnicy polscy wzięli w dwóch lekcjach historycznych: „Zamki dawnych Prus Wschodnich” oraz „Uzbrojenie rycerzy zakonu krzyżackiego” poprowadzone przez p. Anastazję Vertiaszkina – pracownika naukowego Muzeum oraz p. E. Lemeszko z udziałem grupy rekonstrukcyjnej „Brandenburg”. więcej…

Finał konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

Dnia 2 czerwca br. na terenie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku odbył się finał konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” z partnerstwem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Do Stębarka przyjechali uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, finaliści etapu gminnego konkursu, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat historii zamków zakonu krzyżackiego, obecnie położonych na terenie 3 państwa: Polski, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz Litwy. więcej…

Studenci rosyjscy odwiedzili zamki gotyckie

W dniach 27-29 maja br. na Warmii i Mazurach przebywali studenci z Państwowego Uniwersytetu im. E. Kanta w Kaliningradzie oraz Kaliningradzkiego College Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego – zwycięzcy konkursu wiedzy historycznej i krajoznawczej o Warmii i Mazurach i Obwodzie Kaliningradzkim, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego podczas tegorocznych targów turystycznych Jantur w Kaliningradzie.

Goście zwiedzili zamki, kościoły, muzea oraz wybrane atrakcje turystyczne na szlaku Ostróda – Olsztyn – Lidzbark Warmiński. więcej…

Konkurs wiedzy historycznej i krajoznawczej dla studentów rosyjskich

W dniu 10 kwietnia br. podczas targów turystycznych Jantur w Kaliningradzie odbył się konkurs wiedzy historycznej i krajoznawczej o Warmii i Mazurach i Obwodzie Kaliningradzkim dla studentów rosyjskich z Obwodu Kaliningradzkiego.

W konkursie udział wzięli studenci Państwowego Uniwersytetu im. E. Kanta w Kaliningradzie oraz Kaliningradzkiego College Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego. Konkurs odbył się z udziałem gości: p. Marina Ageeva – minister turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego, p. Natalia Klimenko – kierownik wydziału międzynarodowego Ministerstwa Turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego, p. Dorota Zalewska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Aleksander Milota – kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie. więcej…

„Żywe” lekcje historii na zamkach w Polsce

W dniach 20 marca br. na zamku lidzbarskim oraz 27 marca br. na zamku malborskim miały miejsce wizyty dzieci i młodzieży rosyjskiej ze szkół podstawowych oraz średnich z Kaliningradu oraz Sławska (powiat Sovietsk). Na zamku lidzbarskim uczestnicy rosyjscy wzięli udział w dwóch lekcjach historycznych: „Wielcy mieszkańcy i goście rezydencji biskupiej” oraz „bitwa pod Heislbergiem 1807”, zwiedzili zamek biskupów warmińskich oraz kościół pw. św. ap. Piotra i Pawła, obejrzeli film w wersji rosyjskiej „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”. Na zamku malborskim uczestnicy rosyjscy wzięli udział w dwóch lekcjach historycznych: „Kuchnia zakonu krzyżackiego” oraz „Uzbrojenie rycerzy zakonu krzyżackiego”, prowadzonej z udziałem w udziałem grupy rekonstrukcyjnej „Regiment Piechoty Zaciężnej”. Lekcjom towarzyszyło zwiedzanie zamku malborskiego oraz pokaz walk rycerskich. więcej…

Strony:12»