Polskie Zamki Gotyckie

Wydarzenia

Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

Regulamin konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

1. Organizatorami konkursu historycznego o zamkach państwa krzyżackiego są: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

2. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów z 16 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Skarszewy, Nowe, Gniew, Malbork, Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn).

3. Celem konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy o państwie krzyżackim obejmującym obszar dzisiejszej północno-wschodniej Polski oraz obwód kaliningradzki, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:
– powstanie i ekspansja zakonu krzyżackiego;
– organizacja państwa krzyżackiego w Prusach;
– wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego oraz biskupstwa pomezańskiego i warmińskiego na terenie 16 gmin należących do Stowarzyszenia;
– wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego na terenie obwodu kaliningradzkiego (zamek Balga na terenie miejscowości Wiesiełoje, zamek Gerdauen na terenie miejscowości Żeleznodorożnyj, zamek Labiau na terenie miejscowości Polessk, zamek Neuhausen na terenie miejscowości Gurjewsk, zamek Ragnit na terenie miejscowości Nieman, zamek Saalau na terenie miejscowości Kamienskoje, zamek Taplacken na terenie miejscowości Tałpaki, zamek Waldau na terenie miejscowości Nizowje, zamek Insterburg na terenie miejscowości Czerniachowsk);
–  gospodarka i kultura na ziemiach pruskich;
–  stosunki polsko-krzyżackie od XIV do XVI w.;
–  wielka wojna zakonu krzyżackiego z Królestwem Polskim – bitwa pod Grunwaldem;
–  wojna trzynastoletnia 1454–1525.

4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie poszczególnych gmin  w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;
– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014 roku, w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, od godz. 11.00  do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku  udział wezmą zwycięzcy, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych  gmin w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja.

W związku z powyższym każdą gminę reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu  (gminnego) konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

5. Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu  pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w której skład wejdą przedstawiciele Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Stowarzyszenia.

7. Nagrody w finale konkursu zostaną przyznane w dwóch  kategoriach  (miejsca I-III):  szkoły podstawowe oraz  gimnazja. Laureaci finału konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu.  W terminie do 23 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia nazwiska zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego konkursu, na adres  e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

9. Koszty związane z organizacją konkursu na etapie gminnym, jak również koszty dojazdu uczestników na etap centralny konkursu pokrywane są przez gminy.

10. Koszty organizacji etapu centralnego konkursu pokrywane są przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w zakresie ustalonym pomiędzy partnerami.

11. Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs.

12. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia w etapie centralnym konkursu nie biorą udziału zwycięzcy 1, 2, 3 miejsc finału konkursu z roku poprzedniego, w tej samej kategorii wiekowej. więcej…

Film Szlakiem M. Kopernika – E. Kanta

Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”, który przedstawia zamki i miejscowości związane z życiem M. Kopernika i E. Kanta według trasy studentów-przewodników prowadzącej przez Olsztyn-Lidzbark Warmiński-Frombork-Kaliningrad.

Film kierowany  jest do uczniów i studentów z Polski i Rosji. Już wkrótce zostanie zaprezentowany przed konkursami, organizowanymi dla uczniów i studentów zainteresowanych szkół z woj. pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego.

Film jest działaniem projektu „Podniesienie atrakcyjności  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. Partnerami projektu są: Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gmina  Olsztyn. więcej…

Oznakowanie zamków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego.

W związku z realizacją projektu p.t. „Podniesienie atrakcyjności  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja EISP 2007-2013 zostały oznakowane zamki występujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego.

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” ustawiło 30 turystycznych znaków drogowych  typu E-22a „Zamki gotyckie Szlak turystyczny”. Znaki mają na celu skierować ruch turystyczny na odcinek Szlaku Zamków Gotyckich przebiegający przez miejscowości: Ostróda – Nidzica – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Kętrzyn – Ryn. więcej…

Finał konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

Dnia 12 czerwca 2013 r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan na przedzamczu zamku malborskiego odbył się  etap centralny konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego.
Konkurs zorganizowano we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku. Do Malborka przyjechali finaliści etapów gminnych 16 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zakonu krzyżackiego w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. więcej…

Strony:«12