Polskie Zamki Gotyckie

Wydarzenia

Film Szlakiem M. Kopernika – E. Kanta

Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”, który przedstawia zamki i miejscowości związane z życiem M. Kopernika i E. Kanta według trasy studentów-przewodników prowadzącej przez Olsztyn-Lidzbark Warmiński-Frombork-Kaliningrad.

Film kierowany  jest do uczniów i studentów z Polski i Rosji. Już wkrótce zostanie zaprezentowany przed konkursami, organizowanymi dla uczniów i studentów zainteresowanych szkół z woj. pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego.

Film jest działaniem projektu „Podniesienie atrakcyjności  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. Partnerami projektu są: Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gmina  Olsztyn. więcej…

Oznakowanie zamków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego.

W związku z realizacją projektu p.t. „Podniesienie atrakcyjności  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja EISP 2007-2013 zostały oznakowane zamki występujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego.

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” ustawiło 30 turystycznych znaków drogowych  typu E-22a „Zamki gotyckie Szlak turystyczny”. Znaki mają na celu skierować ruch turystyczny na odcinek Szlaku Zamków Gotyckich przebiegający przez miejscowości: Ostróda – Nidzica – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Kętrzyn – Ryn. więcej…

Finał konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

Dnia 12 czerwca 2013 r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan na przedzamczu zamku malborskiego odbył się  etap centralny konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego.
Konkurs zorganizowano we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku. Do Malborka przyjechali finaliści etapów gminnych 16 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zakonu krzyżackiego w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. więcej…

Strony:«12