„żywe” lekcje historii w muzeach w Kaliningradzie

W dniach 19 września 2014 r. oraz 17 października 2014 r. w Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie miały miejsce wizyty dzieci i młodzieży polskiej z gimnazjów z Kwidzyna oraz szkoły podstawowej z Kętrzyna.

W muzeum uczestnicy polscy wzięli w dwóch lekcjach historycznych: „Zamki dawnych Prus Wschodnich” oraz „Uzbrojenie rycerzy zakonu krzyżackiego” poprowadzone przez p. Anastazję Vertiaszkina – pracownika naukowego Muzeum oraz p. E. Lemeszko z udziałem grupy rekonstrukcyjnej „Brandenburg”. (więcej…)

Finał konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

Dnia 2 czerwca br. na terenie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku odbył się finał konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” z partnerstwem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Do Stębarka przyjechali uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, finaliści etapu gminnego konkursu, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat historii zamków zakonu krzyżackiego, obecnie położonych na terenie 3 państwa: Polski, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz Litwy. (więcej…)

Studenci rosyjscy odwiedzili zamki gotyckie

W dniach 27-29 maja br. na Warmii i Mazurach przebywali studenci z Państwowego Uniwersytetu im. E. Kanta w Kaliningradzie oraz Kaliningradzkiego College Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego – zwycięzcy konkursu wiedzy historycznej i krajoznawczej o Warmii i Mazurach i Obwodzie Kaliningradzkim, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego podczas tegorocznych targów turystycznych Jantur w Kaliningradzie.

Goście zwiedzili zamki, kościoły, muzea oraz wybrane atrakcje turystyczne na szlaku Ostróda – Olsztyn – Lidzbark Warmiński. (więcej…)

Konkurs wiedzy historycznej i krajoznawczej dla studentów rosyjskich

W dniu 10 kwietnia br. podczas targów turystycznych Jantur w Kaliningradzie odbył się konkurs wiedzy historycznej i krajoznawczej o Warmii i Mazurach i Obwodzie Kaliningradzkim dla studentów rosyjskich z Obwodu Kaliningradzkiego.

W konkursie udział wzięli studenci Państwowego Uniwersytetu im. E. Kanta w Kaliningradzie oraz Kaliningradzkiego College Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego. Konkurs odbył się z udziałem gości: p. Marina Ageeva – minister turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego, p. Natalia Klimenko – kierownik wydziału międzynarodowego Ministerstwa Turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego, p. Dorota Zalewska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Aleksander Milota – kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie. (więcej…)

„Żywe” lekcje historii na zamkach w Polsce

W dniach 20 marca br. na zamku lidzbarskim oraz 27 marca br. na zamku malborskim miały miejsce wizyty dzieci i młodzieży rosyjskiej ze szkół podstawowych oraz średnich z Kaliningradu oraz Sławska (powiat Sovietsk). Na zamku lidzbarskim uczestnicy rosyjscy wzięli udział w dwóch lekcjach historycznych: „Wielcy mieszkańcy i goście rezydencji biskupiej” oraz „bitwa pod Heislbergiem 1807”, zwiedzili zamek biskupów warmińskich oraz kościół pw. św. ap. Piotra i Pawła, obejrzeli film w wersji rosyjskiej „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – E. Kant”. Na zamku malborskim uczestnicy rosyjscy wzięli udział w dwóch lekcjach historycznych: „Kuchnia zakonu krzyżackiego” oraz „Uzbrojenie rycerzy zakonu krzyżackiego”, prowadzonej z udziałem w udziałem grupy rekonstrukcyjnej „Regiment Piechoty Zaciężnej”. Lekcjom towarzyszyło zwiedzanie zamku malborskiego oraz pokaz walk rycerskich. (więcej…)

Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

Regulamin konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

1. Organizatorami konkursu historycznego o zamkach państwa krzyżackiego są: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

2. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów z 16 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Skarszewy, Nowe, Gniew, Malbork, Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn).

3. Celem konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy o państwie krzyżackim obejmującym obszar dzisiejszej północno-wschodniej Polski oraz obwód kaliningradzki, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:
– powstanie i ekspansja zakonu krzyżackiego;
– organizacja państwa krzyżackiego w Prusach;
– wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego oraz biskupstwa pomezańskiego i warmińskiego na terenie 16 gmin należących do Stowarzyszenia;
– wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego na terenie obwodu kaliningradzkiego (zamek Balga na terenie miejscowości Wiesiełoje, zamek Gerdauen na terenie miejscowości Żeleznodorożnyj, zamek Labiau na terenie miejscowości Polessk, zamek Neuhausen na terenie miejscowości Gurjewsk, zamek Ragnit na terenie miejscowości Nieman, zamek Saalau na terenie miejscowości Kamienskoje, zamek Taplacken na terenie miejscowości Tałpaki, zamek Waldau na terenie miejscowości Nizowje, zamek Insterburg na terenie miejscowości Czerniachowsk);
–  gospodarka i kultura na ziemiach pruskich;
–  stosunki polsko-krzyżackie od XIV do XVI w.;
–  wielka wojna zakonu krzyżackiego z Królestwem Polskim – bitwa pod Grunwaldem;
–  wojna trzynastoletnia 1454–1525.

4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie poszczególnych gmin  w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;
– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014 roku, w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, od godz. 11.00  do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku  udział wezmą zwycięzcy, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych  gmin w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja.

W związku z powyższym każdą gminę reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu  (gminnego) konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

5. Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu  pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w której skład wejdą przedstawiciele Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Stowarzyszenia.

7. Nagrody w finale konkursu zostaną przyznane w dwóch  kategoriach  (miejsca I-III):  szkoły podstawowe oraz  gimnazja. Laureaci finału konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu.  W terminie do 23 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia nazwiska zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego konkursu, na adres  e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

9. Koszty związane z organizacją konkursu na etapie gminnym, jak również koszty dojazdu uczestników na etap centralny konkursu pokrywane są przez gminy.

10. Koszty organizacji etapu centralnego konkursu pokrywane są przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w zakresie ustalonym pomiędzy partnerami.

11. Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs.

12. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia w etapie centralnym konkursu nie biorą udziału zwycięzcy 1, 2, 3 miejsc finału konkursu z roku poprzedniego, w tej samej kategorii wiekowej. (więcej…)