Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Warmii i Mazur oraz Pomorza

lis 10, 2020

W dniu 9 listopada br. odbyło się webinarium pn. „Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Warmii i Mazur oraz Pomorza” prowadzone przez dr Iwonę Józwiak – metodyka nauczania historii, według następującego harmonogramu:

Regulacje prawne dotyczące przyjęcia do szkół oraz kształcenia uczniów z doświadczeniem migracji 45’
Przedstawienie idei i założeń Zespołu Wsparcia Edukacyjnego 45’
Planowanie procesu dydaktycznego dziecka migrującego 45’
Dostępne materiały, zasoby nt. wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji 45’

W spotkaniu udział wzięło 35 nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich z województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Organizacja spotkania jest działaniem projektu pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, z partnerstwem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.