Turniej Rycerski na zamku w Sztumie

cze 17, 2021

Spacer z ‘duchami’ Krzyżaków to wieczorne zwiedzanie Lęborka w towarzystwie ‘rycerzy-duchów’, którego celem jest odkrywanie tajemnic miasta i jego mniej znanych zakamarków. ‘Duchy’ Krzyżaków opowiadają o średniowiecznym mieście, jego dawnym wyglądzie i funkcjonowaniu,  także o nierozwikłanych  zagadkach. Podczas spaceru uczestnicy poznają historię Lęborka w czasie budowy obwarowań miejskich, wojny  polsko-krzyżackiej  (1409–1411)  oraz wojny trzynastoletniej (1454–1466). Podczas wędrówki na murach miasta ukazuje się strażnik, strzegący miasta oraz ‘duch’ kronikarza spisującego jego dzieje ku potomności.

Lokalizacja

Sztum / Gmina: Sztum

Termin

Sierpień / Lato

Kontakt

Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej
fb.com/RycerzeSztumu