Podsumowanie konkursu „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy” 2022

paź 24, 2022

Głównym założeniem konkursu było zachęcenie młodych mieszkańców Warmii, Mazur, Pomorza do wycieczek edukacyjnych, zainteresowania się najbliższą okolicą i odkrywania szlaków pamięci, czyli odszukaniu śladów z przeszłości – miejsc, znaków pamięci walk lub ważnych wydarzeń historycznych, pozostawionych przez bohaterów minionych wydarzeń, celem przygotowania własnych projektów uczniów/zespołów uczniów i opiekunów wokół tematu wybitnych postaci i wydarzeń związanych z historią i kulturą Warmii, Mazur, Pomorza. Konkurs składał się z 2 zadań: pierwszym zadaniem było przygotowanie  wizytówek  dla miejsc lub postaci znanych i zasłużonych dla historii i kultury regionu; drugim zadaniem było przygotowanie przewodnika edukacyjnego po miejscach pamięci narodowej w swojej okolicy w formie jednej, wspólnej pracy. Konkurs został podsumowany w dniu 24 października 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” w Olsztynie.  W konkursie udział wzięły 24 zespoły uczniów szkół podstawowych, złożone z następującej liczby uczestników: łącznie razem 147 uczestników, w tym 123 uczniów i 24 nauczycieli.

Komisja w składzie przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

  • Izabela Narożniak-Jakubowska: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”
  • Iwona Jóźwiak: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
  • Alicja Szarzyńska: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

I miejsce

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pomysku Wielkim

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

III miejsce

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie

 

Wyróżnienia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowie

Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu

Zespół Szkół w Opaleniu

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie

Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna Dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

Konkurs jest działaniem zadania pn. „Miejsca pamięci Warmii, Mazur, Pomorza” dofinansowanego
w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”.