szacowanie wartości zamówienia – publikacje

kwi 4, 2023

Olsztyn, 04.04.2023

Szacowanie wartości zamówienia

 W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego przygotowania, wydania oraz dostawy publikacji promocyjnych wykonanych w ramach  projektów: nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski oraz pn. „Śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Województwa Pomorskiego.

Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Wycenę należy przesłać w formie scanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl w terminie do 14 kwietnia br. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: info@zamkigotyckie.org.pl

Uwaga:

Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

Działanie obejmuję przygotowanie i druk następujących wydawnictw w terminach:

  1. folder – gra miejska pt. „Śladami Mikołaja Kopernika” – nakład 1 000 egz. w wersji polskiej, do 30 czerwca 2023;
  2. mapa pt. „Szlakiem zamków gotyckich” – nakład 10 000 egz. w wersji polskiej, do 31 lipca 2023;
  3. broszura pt. „Zamki gotyckie – oferta turystyczna” – nakład 1 000 egz. w wersji polskiej, do 15 października 2023;

Kod CPV: 22140000-3 Ulotki, 22114300-5 Mapy, 22150000-6 Broszury, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

  1. folder – gra miejska pt. „Śladami Mikołaja Kopernika”

założenia techniczne: nakład 1 000 egz., format 10 x 21 cm, objętość 6 stron, druk  wielobarwny 4+4 + lakier dyspresyjny,  papier kreda mat 170 g, oprawa składane na trzy części w „c”

w zakresie działania:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznego folderu według scenariusza przedstawionego przez Zamawiającego; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    wykonanie mapek pomocniczych, przedstawiających centrum Olsztyna;

–    redakcja i korekta językowa tekstów uwzględniające uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    dobór materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy);

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku;

–    realizacja poligraficzna; dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf do zamieszczenia w Internecie.

2. mapa pt. „Szlakiem zamków gotyckich”

założenia techniczne: nakład:10 000 egz., format plano B2; po złożeniu 114 x 240 mm / 24 strony, druk wielobarwny 4+4, papier mapowy G-Print 100g

w zakresie działania:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i wykonanie projektu graficznego mapy obejmującego obszar województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego. Projekt musi uwzględniać umiejscowienie graficznych ikon zamków i atrakcji turystycznych tego obszaru oraz inne elementy, np. graficzne oznaczenie miejscowości, dróg, rzek i jezior. Z tyłu mapy – teksty i zdjęcia dotyczące omawianego tematu; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    opracowanie merytoryczne tekstów o zamkach i atrakcjach turystycznych z uwzględnieniem pobytu Mikołaja Kopernika na zamkach np. Malbork, Sztum, Kwidzyn, Olsztyn, Lidzbark Warmiński,  na obszarze sporządzanej mapy – przewidywana objętość ok. 0,5 arkusza autorskiego (ok. 12 stron znormalizowanego maszynopisu);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekta uwzględniająca uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – uzupełnienie materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy) do opisów tematycznych; przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy;

–    realizacja poligraficzna, dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf do zamieszczenia w Internecie;

–    nadanie  numeru ISBN i rozesłanie ustawowo obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych.

3. broszura „Zamki gotyckie – oferta turystyczna”

założenia techniczne: nakład  1 000 egz., format 140 x 210 mm po obc., objętość 48 stron z okładką, druk wielobarwny – środki 4+4, okładka 4+4, papier środki kreda mat. 130g, okładka kreda mat 200g, oprawa miękka, zeszytowa, szyta drutem, okładka folia mat/lakier dyspersyjny mat.

w zakresie działania:

–    opracowanie wstępnej koncepcji edytorskiej i przygotowanie wydawnicze publikacji: skład i korekta redakcyjna tekstów, projekt całości pracy i okładki z uwzględnieniem doboru ilustracji, wykonania grafiki  (np. rysunki i elementy graficzne, mapki);

–    redakcja językowa opracowanych tekstów i korekta uwzględniająca uwagi i dodatkowe zapisy dostarczone przez Zamawiającego;

–    opracowanie ikonograficzne – uzupełnienie materiałów ilustracyjnych i zdjęć (ze zbiorów własnych Wykonawcy) do opisów tematycznych (ofert turystycznych); przedstawienie do akceptacji Zamawiającego;

–    skład i łamanie tekstów, obróbka elektroniczna ilustracji, przygotowanie do druku, nadanie numeru ISBN należącego do Wykonawcy;

–    realizacja poligraficzna, dostarczenie wydrukowanego nakładu pod wskazany adres w Olsztynie;

–    przekazanie praw autorskich do publikacji; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do materiałów pochodzących z jego zbiorów;

–    przygotowanie i dostarczenie plików pdf do zamieszczenia w Internecie;

–    nadanie  numeru ISBN i rozesłanie ustawowo obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Izabela Narożniak-Jakubowska

ogloszenie

formularz_cenowy