Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” w celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego przebudowy strony internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl, celem zamieszczenia interaktywnej mapy pn. „Szlakiem Zamków Gotyckich” w wersji polskiej i angielskiej. Strona www.zamkigotyckie.org.pl będzie wzbogacona o nowe treści informacyjne oraz nowe parametry techniczne, poprzez rozszerzenie podstawowych funkcjonalności systemu zarządzania treścią WordPress o możliwość dodania do właściwości wpisów, współrzędnych GPS oraz piktogramów w celu prezentacji ich na interaktywnej mapie OpenStreetMap wyświetlanej poprzez wtyczkę „Leaflet Map”. Da to możliwość wyświetlania, zarządzania oraz filtrowania treści przygotowanych w trakcie realizacji zamówienia, przy pomocy wbudowanych narzędzi WordPress z racjonalnym wykorzystaniem pamięci oraz z zachowaniem domyślnej płynności działania systemu.

1. Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

a. przebudowę aktualnego serwisu internetowego Zamawiającego znajdującego się pod adresem www.zamkigotyckie.org.pl w wersji polskiej i angielskiej, celem zwiększenia podstawowej funkcjonalności poprzez zamieszczenie interaktywnej mapy pn. „Szlakiem Zamków Gotyckich” w obydwu wersjach językowych, prezentującej aktywność lokalnej społeczności, zajmującej się odtwórstwem historycznym, nawiązującym do wydarzeń związanych ze Szlakiem Zamków Gotyckich prowadzącym przez: Bytów, Lębork, Człuchów, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Działdowo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn, Giżycko) oraz z historią i kulturą obecnego województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego;
b. przygotowanie koncepcji mapy, wykonanie, zamieszczenie interaktywnej mapy pn. „Szlakiem Zamków Gotyckich” w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.zamkigotyckie.org.pl, bazując na zainstalowanym w serwisie internetowym narzędziu o nazwie „Leaflet Map”;
c. zredagowanie i zamieszczenie 40-50 artykułów „wizytówek” (każda wizytówka o ilości znaków – do 900) w wersji polskiej, prezentujących aktywność grup, organizacji, imprez przyporządkowanych do poszczególnych miejsc na interaktywnej mapie pn. „Szlakiem Zamków Gotyckich” w wersji polskiej.
d. zredagowanie i zamieszczenie 40-50 artykułów „wizytówek” (każda wizytówka o ilości znaków – do 900) w wersji angielskiej, prezentujących aktywność grup, organizacji, imprez przyporządkowanych do poszczególnych miejsc na interaktywnej mapie pn. „Szlakiem Zamków Gotyckich” w wersji angielskiej.
e. dostosowanie Polityki Prywatności serwisu do wymogów RODO;
f. wykonanie pisemnych tłumaczeń tekstu na język angielski o łącznej objętości około 25 stron (±10%) znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę).

2. Zakres prac Zamawiającego obejmuje:

a. dostarczenie logotypów Stowarzyszenia, Instytucji Współfinansującej, Partnerów wraz z wymaganą treścią o dofinansowaniu aplikacji, jak również przekazanie zdjęć, danych kontaktowych oraz podstawowych tekstów w wersji polskiej, tematycznie związanych z interaktywną mapą.

3. Wycena musi zawierać wartość netto oraz stawkę VAT. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1. Wycenę należy przesłać w formie skanu oryginału podpisanego dokumentu na adres mailowy: [email protected] w terminie do 2 kwietnia br.

4. Termin realizacji zamówienia: 15 kwiecień – 31 lipiec 2021.

Pytania proszę kierować na adres mailowy: [email protected]

Uwaga:
Niniejsza prośba o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy badaniu rynku.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Izabela Narożniak-Jakubowska

Załączniki: